Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2017 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Bedevaarten in 2017 te Renkum

Het rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (parochie z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld na eeuwen van een anoniem bestaan in Utrecht terecht. Eind 19e eeuw kwam het van een rommelzolder van een pastorie weer terug Ďonder de mensení.  In 1928 keerde het beeld terug naar de RK kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Renkum. Deze terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Tot in dezestigerjaren van de vorige eeuw bezochten jaarlijks ruim 10.000 mensen Maria van Renkum.

In 2017worden door de werkgroep Bedevaarten van de parochie de volgende bedevaarten in Renkum georganiseerd. De eerste is de Bloesembedevaart op zondag 7 mei 2017 om 15.00 uur. Deze bedevaart richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die hun eerste communie doen worden speciaal uitgenodigd. Iedereen brengt een bloesemtak mee. Gecombineerd met een viering in de kerk is er een processie door het park, dat achter de kerk gelegen is. Dit park draagt de naam 'Rosarium Mariae'. Centraal staan daarbij de rozenkransmysteriŽn, die het verhaal van Jezus en Maria in 20 afbeeldingen vertellen. De deelnemers leggen daar de bloesemtakken neer. Na afloop van de processie is er ontmoeting met koffie en thee, voor de kinderen is er een frisdrankje en een prijsvraag met leuke prijzen. 

De Maria/ziekenbedevaart is traditiegetrouw op de laatste dinsdag in de maand mei. Deze bedevaart vond voor het eerst plaats in 1956. Op dinsdag 30 mei 2017wordt deze dan ook voor de 61e keergehouden. Pastoor Henri ten Have zal dan voorgaan in de Eucharistievieringen in het plechtig Lof van deze Maria/Ziekenbedevaart. Ook pastoors van omliggende parochie zullen aanwezig zijn. De organisatie stelt zich op deze dag al jaren in op het ontvangen van chronisch zieken, personen die bedlegerig of slecht ter been zijn en ouderen. Het programma van de 61ste Maria/ziekenbedevaart start om 09.30 uur. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Deelnemers kunnen zich opgeven bij onderstaande persoon.

 Op zondag 18 juni 2017 wordt Sacramentsdag gevierd. Het programma begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering, met daarna de sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het park (het 'Rosarium Mariae') achter de kerk. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee.

Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt dit jaar gevierd op dinsdagavond 15 augustus om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk en een lichtprocessie (met kaarsen) door het park Rosarium Mariś.

 In de Maria-maand oktober vindt de Gelderse Bedevaart plaats op zondag29 oktober 2017 om 14.00 uur. Deze bedevaart sluit dit aanbod in 2017 van bedevaarten waaraan u kunt deelnemen. U bent van harte welkom in het groene dorp Renkum aan de Veluwezoom in Gelderland.

Zoekt u een bestemming voor een groepsactiviteit of meditatie in de vorm van een bedevaart? Het is prima mogelijk om in Renkum met een groep op bezoek te komen. Mogelijkheden voor een passend programma kunt u vooraf bespreken.

Informeer bij programmacoŲrdinator: Leny Lotgerink
E:
lotgerink@planet.nl
T: 0317 - 318362

Voor meer achtergrondinformatie over bedevaarten en mogelijkheden kijk op: www.mariavanrenkum.nl

 
foto: Bedevaart 2016 te Renkum, Maria ten Hemelopneming