Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Terug blik op Bedevaarten naar Renkum in 2018

Het bedevaartsseizoen 2018 is zo goed als afgelopen. Er komen nog wel bedevaartgangers maar geen grote groepen meer.  Het is goed om dan even terug te kijken op het jaar 2018.

 De eerste bedevaart van dit jaar was de Bloesembedevaart op 15 april 2018. Met meer dan 100 volwassenen en ruim 55 kinderen was deze goed bezocht. Na een korte viering in de kerk, vertelde de pastoor Henri ten Have tijdens de processie in het park Rosarium Mariae  in het kort de  geschiedenis van de 20 Staties.  Daarna konden de kinderen een quiz oplossen met 3 leuke prijzen.  En van de kinderen zei: volgend jaar kom ik weer hoor. Ook volwassenen vonden het een geslaagde viering.

 De tweede bedevaart was op woensdag 2 mei 2018. Het betrof een bedevaartsgroep uit Amsterdam, bestaand uit ca. 20 personen, waaronder een aantal priesters. Na ontvangst met koffie was er een H. Mis in de kerk. Daarna trok de groep het park in. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in de pastorie. Allen vonden het een zeer geslaagde dag en spraken hun dank uit voor het werk van de vrijwilligers.

 Op 12 mei 2018 was er een bedevaartsgroep uit Eindhoven op bezoek, bestaande uit ca 45 personen. Hun programma bestond uit een viering in de kerk, een rondleiding door het park Rosarium Mariae en ontmoeting in de pastorie.

 Het Nederlands Genootschap van St. Jacob kwam op 26 mei op bedevaart naar Renkum. De groep was een pelgrimsgroep van Santiago de Compostella en bestond ruim 40 personen. Een deel stapte in Wolfheze om 9.00 uur uit de trein en liep vervolgens naar Renkum. De rest kwam per auto. Hun programma bestond uit ontvangst met koffie, een rondleiding door de kerk (met een korte bezinning) en het park Rosarium Mariae, met daarna ontmoeting in de pastorie.

De Maria/ziekenbedevaart vond dit jaar voor de 62e  plaats en wel op 29 mei 2018. Voor de organisatoren is altijd weer afwachten over hoeveel mensen zullen er komen, hebben wij onze voorbereidende werkzaamheden goed gedaan, etc.?  Dit jaar waren er gemiddeld over de gehele dag ruim 100 personen aanwezig, waarvan de meesten uit onze parochie, maar toch ook mensen van  buiten, zelfs uit Duitsland.

Het programma bestond in grote lijnen uit een Eucharistieviering, de Mariahulde en het Lof. Ook was er volop aandacht een natje en droogje voor de mensen. Vooral het eerste was nodig want het was die dag erg warm. De aanwezigen waren vol lof over de dag. Men vond de  Eucharistieviering, de Mariahulde en het Lof heel mooi. Veel zieken/ouderen waren emotioneel geraakt door de bloemhulde door de kinderen, waarbij ze ook een bloemetje kregen aangereikt.

 Rond 16.00 uur was het afgelopen en moest de kerk weer worden schoongemaakt. Voor het creren van goede zit- en ligmogelijkheden voor zieken/ouderen waren 18 banken uit de kerk gehaald en buiten onder een dekkleed geplaatst. Onder dreigend onweer moesten deze weer naar binnen. Maar we hadden geluk. Pastoor Henri ten Have stroopte zijn mouwen op en met behulp van een aantal vrijwilligers reden we laatste bank de kerk binnen voor dat een hevige regenbui losbarstte. Daarna hebben we nog wat gedronken op de goede afloop en de geslaagde dag, onder dankzegging aan de vele vrijwilligers.

 De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is op 10 juni 2018 op bedevaart naar Renkum geweest. Zij hadden een lunch om 13.00 uur en daarna een eigen programma. Na afloop gaven de deelnemers aan dat ze het een prachtige bedevaart hadden gevonden en brachten hun dank uit voor de goede verzorging.  

 Op 15 augustus 2018 is er een bedevaartsgroep uit Breukelen op bezoek geweest. Deze groep bestond  uit ongeveer 50 personen, inclusief een pastoraal werker mee. Zij kwamen met een grote bus. Het programma bestond uit ontvangst met koffie in de pastorie. Daarna volgde er een gebedstocht van ruim n uur door het park Rosarium Mariae. Op verzoek waren bij elke groep van de kapelletjes banken geplaatst. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.  Daarna was er in pastorie voor de tijd voor de lunch. De groep had haar eigen broodjes meegenomen.  

Na de lunch volgde en een rondleiding door de bedevaartskerk. Leny Lotgerink gaf een toelichting over het Maribeeld uit 1350, haar omzwervingen na de reformatie en de terugkeer naar Renkum in 1928.Daarna volgde er nog een viering met gebed en gezang, met mooi orgelspel, en toepasselijke predicatie door de pastoraal werker. Na afloop waren de mensen zeer enthousiast. Ook de dag er na kwamen dankbare reacties binnen            

 Zoals  gebruikelijk op deze  dag, Maria ten Hemelopneming, was er om 19.00 uur een Eucharistieviering met Pater Frans Bomers als voorganger en het Caecilia koor o.l.v. Hans Gelderman in een goed gevulde kerk. Aansluitend was er daarna een lichtprocessie in het park Rosarium Mariae. Bij het vallen van de duisternis trok een lange groep mensen met brandende kaarsen door het park. Dat was een fraai gezicht. Daarna was er ontmoeting in de pastorie.    

 Op 15 september 2018 is er  een bedevaartsgroep uit de parochie Gerardus Majella in Utrecht op bezoek geweest. De groep (bestaande uit ongeveer 50 personen) werd begeleid door 7 broeders van Sint Jan en er waren 2 priesters bij. De groep arriveerde om ongeveer 10.30 uur. Voor hun ontvangst stond een kop koffie met een gebakje gereed. Na de koffie vertrok de groep naar de kerk. Leny Lotgerink gaf een toelichting over het Mariabeeld uit 1350, haar omzwervingen na de reformatie en de terugkeer naar Renkum in 1928. Daarna was er een Eucharistieviering, waarbij de 2 priesters voor gingen. Na de lunch ging men in processie door het park Rosarium Mariae. Op verzoek waren bij elke groep van de kapelletjes banken geplaatst. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. De bedevaartgangers hebben na afloop de banken weer keurig in de kerk gezet! 

Uit reacties bleek dat de mensen een geweldige dag hebben. Zij vonden dat de dag ontzettend goed verzorgd was; het was echt een feest rond Maria van Renkum. De mensen vonden het een Bedevaart om niet te vergeten. Het was heel bijzonder hoe deze mensen hiervan genoten hebben en met Maria weer verder kunnen met hun problemen op hun levensweg. Gezegd werd Maria van Renkum mag nooit verdwijnen.

Op 23 september 2018 is de Gelderse bedevaart geweest. Het was op deze zondag slecht weer; het regelde de hele dag (kunnen we ons nauwelijks voorstellen in 2018). Toch waren er nog ruim 70 deelnemers, naast een groot koor, aanwezig. Pastoor Victor Bulthuis was de voorganger, vergezeld daarnaast door 2 paters. Na afloop was er ontmoeting in de pastorie.

Omdat de kerk iedere dag van 8.00 uur tot 17.00 uur open is zijn er naast deze groepsbedevaarten dagelijks ook mensen die de kerk en het park even komen binnenlopen, een kaarsje op steken, mediteren of gewoon even gaan zitten.