Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Beelden in onze kerk

Alle beelden werden in de kunstwerkplaats van Jos Cuypers te Roermond vervaardigd en geplaatst  tussen de jaren 1923 en 1954. Ook onze kerk werd onder architectuur van Jos Cuypers gebouwd.

De meeste beelden zijn patroon- en beschermheiligen voor verering of aanroepen.

Verering
Heiligen die vereerd worden hebben tijdens hun leven op een bijzondere wijze getuigenis van hun geloof afgelegd. Ze hebben vaak met zichzelf geworsteld, vooraleer zij zich geheel aan hun getuigenis konden overgeven. Een groot aantal van hen heeft dat zelfs als Martelaar met de dood moeten bekopen. Heiligen, zo leert de Kerk, weten daarom uit ervaring hoe moeilijk gewone mensen het in hun worsteling op weg naar rechtvaardiging kunnen hebben. Dit maakt Heiligen tot voorbeeld voor ons ook rechtvaardig en goed te leven. Zo beleven zij iets van Gods aanwezigheid onder ons.

Aanroepen
Ieder mens kan een heilige aanroepen om hem in de wisselende levensomstandigheden hulp en troost te geven, ook kan men op gelukkige momenten in dankbaarheid bij hen zijn vreugde uiten.

Feest van allerheiligen
Ieder jaar herdenkt de Kerk op 1 november in het feest van Allerheiligen alle heiligen en zaligen.

Feestdag
Het feest van een heilige wordt van oudsher meestal op zijn of haar sterfdatum gevierd. De gelovigen herdenken dan de bijzondere kwaliteiten of eigenschappen van de heilige, waarin hij voor anderen een voorbeeld is.

Uitgebeeld zijn:

De foto's zijn gemaakt door Chris Gerrist.