Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 "Contact met God"

 

H. Benedictus (480-547),
monnik en co-patroon van Europa
De Regel van Benedictus, XX (vert. F. Fromen)
 

Over de effectiviteit van het gebed

Als wij aan hooggeplaatste mensen een verzoek willen voorleggen, durven wij dit slechts te doen met nederigheid en eerbied. Hoeveel te meer dan moet men tot de Heer, de God van het heelal, bidden met de grootste nederigheid en zuivere godsvrucht. En laten wij wel beseffen, dat wij niet verhoord zullen worden omwille van een veelheid van woorden, maar omwille van onze zuiverheid van hart en onze rouwmoedige tranen.

Het gebed moet dan ook kort en zuiver zijn, tenzij men zich door een verlangen, ingegeven door Gods genade, gedrongen voelt ermee door te gaan.