Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 

Gebedskring van "Onze Lieve Vrouw van Renkum"

Elke zaterdag om 10:30 uur behalve de eerste zaterdag om 10.00 uur: Rozenkransviering
Plaats:R.K. kerk O.L.V ten Hemelopneming Renkum, Dorpsstraat 1

1. Informatie over de gebedskring
2. Informatie over de Gelderse bedevaarten 
3. 
Uitstelling en aanbidding Allerheiligst Sacrament
4. Opgave gebedsintenties
5. Speciale gebeden 
6.
Klik hier als u lid van de gebedskring wil worden.
7.Vriendenclub van de barmhartige Jezus

Moeder Theresa
Het rozenkransgebed

Overweging over Maria ten Hemelopneming
 namens de Gebedsgroep.

Van oudsher zijn er bedevaarten gehouden naar Onze Lieve Vrouw van Renkum.
In haar aloude beeltenis in de Mariakapel wordt zij bijzonder als "Maria van Toevlucht" vereerd.