Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 De jaarlijkse Bloesembedevaart.

Zondag 7 mei was het weer zover .Uit de hele parochie Titus Branndsma waren er deelnemers! In het bijzonder was het verheugend ,dat er zoveel kinderen aanwezig waren.
Velen van de kinderen bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie.Heel veel gezinnen waren aanwezig.En van de parochianen merkte op ,dat somberen over de toekomst niet nodig is.We mochten een enthousiaste kinderschaar ontmoeten.Zelfs pastoor ten Have kon zijn blijdschap niet onderdrukken.Jammer,dat er van uit onze parochie zo weinig parochianen aanwezig waren.De bedevaartscommissie hoopt bij de volgende bedevaarten nog meer mensen te mogen begroeten.Hoop doet leven!!

Na het intredelied: God groet U zuivere bloemen werd er een korte viering gehouden.
Woord van Welkom door Pastoor ten Have en een korte bijbellezing en overweging.Na uitleg aan de kinderen over de Rozenkrans en de betekenis ervan  baden we tezamen een Tientje van de Rozenkrans,waarbij ieder uitgenodigd werd zijn eigen intentie eraan toe te voegen.Een prachtig gebaar,waarbij ons opviel hoe goed de kinderen meededen.We sloten de viering in de kerk af met het lied :Ik groet U vol genade.Hierna nodigde de voorganger ons uit om mee te lopen in de processie door het processie-park.Er formeerde zich een grote stoet van kinderen met bloemen  en het genadebeeld van Maria van Renkum  werd in de processie meegedragen.

Na afloop werden alle aanwezigen en ouders van de kinderen uitgenodigd om in de pastorie Koffie/ thee of limonade te komen drinken en nog even na te praten over de plechtigheid. De kinderen mochten ook nog een QUIZ proberen in te vullen.Meer dan dertig kinderen gingen aan de slag om de zes prijzen te veroveren.Het werd een gezellig boel!!  De prijzen werden met behulp van de pastoor aan de winnaars uitgereikt.
Een prachtige Bloesem/Bloemen bedevaart.Gezellig en zinvol.

 Namens de bedevaartsgroep: T.Swiebel.

 

 

Laat je kind een processie meemaken! Een ervaring voor het leven!

 
Op zondag 7 mei a.s.  vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Onze Lieve Vrouw van Renkum de jaarlijkse Bloesembedevaart plaats. Deze bedevaart richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen worden speciaal uitgenodigd. Om 15.00 uur begint een korte gebedsdienst in de kerk met zang door een kinderkoor. Daarna volgt een processie door het Rosarium Mariae, eindigend in de kerk. Voor kinderen is er na afloop een kleine traktatie. Iedereen wordt uitgenodigd een bloesemtak of bloem voor Maria mee te nemen. Locatie: parochiekerk OLV ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1 te Renkum.

 

Bloesembedevaart 2015

Bloesembedevaart 1929