Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 Sacramentsdag

Op zondag 18 juni 2017 wordt de Sacramentsdag in de RK bedevaartskerk OLV ten Hemelopneming Renkum met een traditionele processie gevierd. Het programma begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering. Aansluitend trekt de Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het Bedevaartspark, het 'Rosarium Mariae', achter de kerk. De processie zal muzikaal worden begeleid door het koor 'Laudate Dominum'.  Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze oude katholieke traditie. Na afloop is er ontmoeting met koffie en thee in de pastorie.