Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

UITNODIGING

 GELDERSE BEDEVAART TER ERE VAN O.L.V. VAN RENKUM

Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.

 Komt u ook? Kosten deelname: vrijwillige bijdrage, vervoer: op eigen gelegenheid

Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem. 15.45 uur: Lof en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie.  Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Adres: R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321

Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.