Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

62e Ziekenbedevaart naar Maria van Renkum

In het ons bedevaartsoord van Maria van Renkum vindt  op dinsdag 29 mei a.s. weer de bekende Ziekenbedevaart plaats. De organisatie stelt zich dan tijdens deze bedevaart al jaren in op het ontvangen van zieken en personen die bedlegerig en slecht ter been zijn en ouderen. Maar daarnaast is iedereen welkom. Het programma begint om 10.30 uur met een feestelijke eucharistieviering. Hoofdcelebrant is pastoor H. ten Have. Ook zijn er diverse pastoors uit de omgeving aanwezig. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. ís Middags is er bloemenhulde en uitstelling met Lof.

Deelnemers kunnen zich aanmelden per e-mail.l.lotgerink@outlook.com 

of bij het secretariaat
(0317) 31 23 21 (09.00 tot 11.30 uur)