Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed  september/oktober
 2018 
 

 In het park Rosarium Mariae zijn een aantal  grote takken van bomen, die gevaarlijk uitstaken, afgezaagd en een aantal zieke en scheefstaande bomen zijn omgezaagd. Dat heeft veel en goed brandhout opgeleverd. Belangstellenden kunnen brandhout  komen halen. Wij vragen daar een kleine vergoeding voor: 30 euro per m. De opbrengst wordt gebruikt voor het parkonderhoud.

Het kinderkoor Renkum

Het kinderkoor Renkum zingt al enkele jaren regelmatig in andere geloofsgemeenschappen. We zongen ook regelmatig in Heelsum. Dat verandert nu. Nu zingen we voor beide geloofsgemeenschappen in ‘onze’ Mariakerk. We hopen dat iedereen uit Heelsum met net zo veel plezier naar ons luistert in Renkum als eerst in Heelsum.

Het zou geweldig zijn als we ook nieuwe koorleden mogen ontmoeten. Het is vast al opgevallen, het volume loopt iets terug. Het is prettig om te zien dat ook de jongste kinderen steeds harder gaan zingen. Het blijft voor Kirsten en mij geweldig om met de kinderen te zingen en te spelen, maar iets meer kinderen maakt het koor af. Dus: ben je kind en vind je zingen leuk? Of heb je kinderen die je spelenderwijs met geloof in aanraking wilt laten komen? Kom dan een keer kijken op vrijdagavond tussen 19.00 en 19.45 op onze repetitie (we repeteren elke week met uitzondering van de vakanties).

Of kom kijken naar onze optredens:

7 oktober om 10.00 uur, dierendag met liedjes over Franciscus en over dieren

10 november om 19.00 uur, Sint Maarten met een lampionnen optocht

16 december om 10.00 uur, een viering in de advent

24 december bij de levende kerststal

26 december, Kindjewiegen. Samen vieren, zingen en naar het kerstverhaal luisteren, met een lekkernij na afloop.

Vragen over het kinderkoor? Mail gerust naar bertpost@linkppo.nl.

Doelstellingen tweede collectes:

9 september: Hulpdienst voor elkaar

Hulpdienst Voor Elkaar heeft als doel inwoners van de gemeente Renkum, die dat nodig hebben, te helpen. Bijvoorbeeld bij naaiwerk, vervoer naar de dokter, omgaan met de computer en boodschappen doen. Hiermee wordt bereikt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de loop der jaren is de vraag om hulp sterk toegenomen, tot meer dan 2000 in het jaar 2017. Dit werk wordt door vrijwilligers gedaan, maar de hulpdienst moet haar kosten zoals telefoon betalen uit giften.

16 september: Vredesweek Pax

Iedereen die in vrede gelooft kan iets voor vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX de Walk of Peace, het Manifeest en samen met lokale groepen richten we Ambassades van Vrede op door het hele land. Deze ambassades zetten zich binnen en buiten de jaarlijkse Vredesweek in voor vrede in hun eigen dorp of stad.

23 september: Voedselbank Nederveluwe

De voedselbank in Doorwerth helpt mensen in nood. Voedselpakketten worden verstrekt als mensen, om welke reden dan ook, zelf te weinig geld overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud. In Renkum, Rhenen, Wageningen, Doorwerth en Oosterbeek ontvangen 213 klantgezinnen wekelijks een

voedselpakket. De voedselbank is afhankelijk van vrijwilligers, sponsors en donateurs. Met kerst doet de voedselbank graag wat extra’s.

7 oktober: Wereldmissiedag voor de kinderen

Elk jaar wordt er een speciale dag georganiseerd voor kinderen over de hele wereld: Wereldmissiedag van de kinderen. Het thema is: Kinderen helpen kinderen. Daarom wordt er nog elk jaar gespaard door kinderen. Daarvoor is er een speciaal spaarzakje om het geld in te doen. Deze Wereldmissiedag van de kinderen wordt overal op de wereld door de katholieke kerk gevierd. Dus alle kinderen sparen voor andere kinderen, om elkaar te helpen.

14 oktober: inloophuis Renkum

Sinds Kerst 2016 is er een inloophuis in het parochiehuis in Renkum, naast de kerk. Dit inloophuis is een plek waar mensen terecht kunnen die aanspraak of aandacht nodig hebben. Het is iedere maandagavond open. Om te koken en te eten.

21 oktober: Missie Zondag

Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de zeven kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies wereldwijd. Deze activiteiten zijn Kind in nood, Scholing, Pastorale vorming, Parochievrijwilligers helpen, Parochiegemeenschap opbouwen, Hun kerk steunen, Onze kerk inspireren.

“Geloven Nu”.

Graag nodigen we u weer uit voor “Geloven Nu”.  Sinds 2009 praten we over geloofsthema’s getoetst aan ons eigen leven en de wereld waarin we leven.

“Geloven Nu” is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de Schrift met hun levens- en geloofsvragen. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan kleine groepen waarin onbevangen over het geloof kan worden gepraat. Geloven nu: Hoe doe je dat? Hoe sta je in je geloof? En hoe bevalt je dat? Bij Geloven Nu staan Bijbelverhalen centraal, maar het gaat over het heden.

Inmiddels zijn er in Nederland en Vlaanderen ruim honderd groepen actief met “Geloven Nu”. Met name veel 25-40 jarigen melden zich aan, maar ook mensen van 50 jaar en ouder nemen deel. De ervaring is dat “Geloven Nu” een kans biedt om met elkaar in gesprek te gaan over dingen die er toe doen. Er is diepgang en gezelligheid. Door onderlinge gesprekken groeit het wederzijds vertrouwen zodat velen weer terugkomen. 

“Geloven Nu” staat open voor ieder en wil daarom ruimte bieden aan ieder. In vrije, open gesprekken ben je bezig aan je eigen weg naar God. Bij deelnemers wordt geen kennis over bijbel of geloof verondersteld. Kennis groeit in de loop van de bijeenkomsten.

“Geloven Nu” – groepen maken gebruik van cursusmateriaal. In elke bijeenkomst wordt een Bijbeltekst aangeboden met vragen die uitnodigen tot nadenken en praten erover.

De bijeenkomsten beginnen met een inloop met koffie. Dan volgt de opening die bestaat uit gebed, een lied en bespreking van een afbeelding of foto uit kunstgeschiedenis of  actualiteit gerelateerd aan het thema. Dan een inleiding rond de tekst van die avond toegelicht door één van de inleiders. Hierna gaan we uiteen in groepjes van 5 à 6 personen, met een gespreksleider en bespreken het thema aan de hand van vragen.

De Renkumse Geloven Nu- bijeenkomsten bestaan sinds 2009, deelnemers uit verschillende parochies en kerken nemen deel. Van meerdere kanten, onder andere vanuit ouders die meer van Bijbelverhalen willen weten, komt de vraag deze bijeenkomsten Titus-breed aan te bieden. Wij doen dat graag, en bieden nu gezamenlijk een serie avonden aan met als algemeen thema “Verrassende wendingen”. We nodigen geestelijken uit als inleider en ter ondersteuning van gespreksgroepjes. 

De bijeenkomsten zijn wisselend in Renkum,  Veenendaal en Wageningen, op maandagavond; inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, sluiting 21.30 uur, waarna nog een glaasje.

 

In 2018 en 2019 zijn de volgende bijeenkomsten gepland: Boek: Geloven NU nr. 11 (Adveniat)

2018

2019

24 september, Renkum: “De aanhouder wint”, Matt.15:21-28

21 januari, Renkum: Het proces tegen Jezus

Joh.18:28-19-16.

15 oktober , Veenendaal: Amos 6, 1-8

11 februari, Wageningen: de profeet Jeremia. Jeremia20, 7-18

5 november, Renkum: Familie, Marcus 3:31-35

4 maart, Renkum: de Transfiguratie. Marcus 9, 2-10

Erfenis uit de St.Josephkerk

Het prachtige doek uit Heelsum over de “werkers van het laatste uur” is in onze kerk opgehangen boven in de zijbeuk recht tegenover het Maria-altaar met de beeltenis van Maria. Het komt daar prachtig tot z’n recht, vooral als er binnenkort nog een paar spotjes op gericht zullen worden.

Opbrengsten collectes e.d.    1 juli t/m 2 sept. 2018

onderhoud eigen kerk                                                                                911,06
kaarsengeld                                                                                                648,77
extra collecte:  Geloven Nu                                                                         76,80
                          Lilianefonds                                                                        87,40
                         Gevangenispastoraat                                                         39,60
                         Zonnebloem                                                                       128,10

                         Stichting Kruispunt                                                            160,50
                         Miva                                                                                       63,75
                        Caritas Renkum                                                                  127,90
bedevaart                                                                                                     151,95
uitvaart                                                                                                            45,35

Totaal                                                                                               
€       2489,28

De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend

van 27-28 oktober 2018.

Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 12 oktober vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu