Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed 
 oktober/november/december 2017

Bedevaartseizoen
Een verslag van de bedevaartsgroep Renkum vindt u in de huidige uitgave van TitusBreed. Zeer de moeite waard om eens aandachtig te lezen welke activiteiten er dit jaar op dit gebied zijn gedaan.

 Toelichting extra collectes in de komende tijd
Allerzielen op donderdag 2 november:
vluchtelingenwerk Renkum

De tweede collecte is voor het Noodfonds van Vluchtelingenwerk Renkum. Het Noodfonds helpt individuele cliënten die specifieke financiële problemen hebben. Voor veel mensen betekent een lening of gift een enorme verandering in hun leven. Een moeder kan door een gift haar kinderen terugzien, een gezin kan door een lening het voorschot op de huur betalen of een asielzoeker kan een verblijfsvergunningprocedure vervolgen door een bijdrage in de legeskosten. Kansen die zij hard nodig hebben in deze fase van hun leven.

5 november: inloophuis Renkum
Sinds Kerst 2016 is er een inloophuis in het parochiehuis in Renkum, naast de kerk. Dit inloophuis is een plek waar mensen terecht kunnen die aanspraak of aandacht nodig hebben. Het is iedere maandagmiddag open. Om te koken en te eten. Deze collecte ondersteunt het nieuwe inloophuis in Renkum.

19 november: Nationale jongeren collecte
De Nationale Jongerencollecte is belangrijk voor de toekomst van het jongerenwerk. Het jongerenwerk verbindt jongeren met elkaar en brengt het Katholiek geloof binnen hun eigen leefwereld. Een deel van de opbrengsten gaat naar de bisdommen en een deel naar ‘Jong Katholiek’. De bisdommen organiseren in samenwerking met ‘Jong Katholiek’ onder andere het KJD-Festival, reizen naar de Wereld Jongerendagen, DiaconAction, activiteiten van het Jongerenplatform, de Jong Katholiek Leiderschapstraining en de HOOP-Award (een prijs voor inspirerend Katholiek Jongerenwerk).

3 December: Voedselbank Neder Veluwe
De voedselbank in Doorwerth helpt mensen in nood. Voedselpakketten worden verstrekt als mensen, om welke reden dan ook, zelf te weinig geld overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud. In Renkum, Rhenen, Wageningen, Doorwerth en Oosterbeek ontvangen 213 klantgezinnen wekelijks een voedselpakket. De voedselbank is afhankelijk van vrijwilligers, sponsors en donateurs. Met kerst doet de voedselbank graag wat extra’s. Hiervoor vragen we vandaag uw bijdrage.

17 december: Bisschoppelijke adventsaktie
Collecte voor de Bisschoppelijke Adventsaktie, die vanuit het Bisdom Utrecht wordt georganiseerd.

24 december: Caritas Renkum
Caritas helpt mensen uit de Parochie in Renkum die materieel ondersteund moeten worden. Met Kerst zorgt Caritas er voor dat 160 ouderen uit de Parochie in Renkum en Heelsum, die daar behoefte aan hebben, een attentie krijgen. Deze kerstattenties worden bezorgd door het Wijkcontact en zijn een aanleiding om deze ouderen, die vaak eenzaam zijn, te bezoeken. Om dit te kunnen blijven doen, zijn wij afhankelijk van collectes in de kerk.

 Opbrengsten collectes e.d.
16 augustus t/m 27 september 2017

Onderhoud eigen kerk                                                                 318,14
Kaarsengeld                                                                                683,47
Extra collectes: caritas                                                                  67,11
                            15 - 09                                                               34,61
                            17 - 09                                                             106,57
Uitvaarten                                                                                     85,05
huwelijk                                                                                      121,64

Totaal             
                                                                  €     1416,59 

 Aktie KERKBALANS
In aansluiting op de brief over de kerkbijdragen van de vorige uitgave van TitusBreed is het volgende zeer belangrijk. U hoeft uw bijdrage aan de instandhouding van onze parochie (en dus ook onze kerk in Renkum) niet in één keer per jaar te betalen. Er zijn meerdere mogelijkheden.

-
           Betaling per maand; voor de meeste mensen zal dit het makkelijkst zijn. U geeft de bank eenmalig opdracht om elke maand een bepaald bedrag (bijv., €  10,00) over te maken naar de “actie Kerkbalans” (op bankrekening NL40RABO0113988109 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, met vermelding van uw relatiecode, zodat het geld ook bij Renkum terechtkomt). U heeft er dan verder geen omkijken meer naar en … u kunt het ook altijd weer stoppen, of verhogen/verlagen.
-
           Misschien vindt u het fijner om per kwartaal te betalen of per half jaar. Daar geldt dan hetzelfde voor als boven aangegeven.

Soms vragen mensen wat nu redelijk als bijdrage is. Wij kunnen natuurlijk niet in uw portemonnee kijken, maar het lijkt erop dat 1% van uw netto maandinkomen per maand een mooie bijdrage is. Maar natuurlijk bent u er verder volkomen vrij in om het bedrag te bepalen. Wenst u verder nog iets hierover te weten, dan kunt u altijd terecht bij de mensen van de Locatieraad.

 Kerstscratch 2017
Ook dit jaar zal er een Kerstscratch gehouden worden op zondag 17 december a.s. Het is al voor de vierde keer in onze kerk. De vorige uitvoeringen waren heel bijzonder en leverden vele enthousiaste deelnemers en een zeer enthousiast publiek op.
Als u graag mee wilt doen, een goede zangstem hebt, zelf muziek kunt instuderen die u aangeleverd wordt, en de hele zondag 17 december a.s. beschikbaar bent en bereid om mee te oefenen en uit te voeren, geef u dan op aan:         
hans@gelderman.nu. Dan wordt uw aanvraag doorgegeven aan de organisatie van de Kerstscratch.

 Gebruik van de Pastorie
Vanaf begin dit jaar maken wij als Talent gebruik van de pastorie als ontmoetingsplek. Wij zijn zeer dankbaar voor deze prachtige plek die we met behulp van fondsen opnieuw hebben ingericht. De momenten dat er maaltijd en ontmoeting is worden goed bezocht.
Inmiddels mogen wij ook de bovenruimte huren voor een sociaal project. Wij bieden mensen die gedurende een bepaalde periode onderdak nodig hebben gelegenheid om met begeleiding te wonen. Er woont een hoofdbewoner als vrijwilliger in het pand die als goede buur eerste aanspreekpunt is. Er zijn veel mensen die gedurende een periode in het leven door allerlei omstandigheden een dak boven hun hoofd nodig hebben of een plek om tot rust te komen. 
We zijn erg blij dat we op deze manier in verbondenheid met de parochie medegebruiker mogen zijn van deze prachtige plek. We bidden dat het een plek van hoop mag zijn! 

Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is 
           wiens zachte juk geen last meer is,
           dit huis is tot ons heil gegeven: 
           een herberg voor wie moe en mat
           terzijde van het smalle pad 
           struikelt en langer niet wil leven –
          plaats tegen de neerslachtigheid, 
           een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase; 
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht, 
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat.
Jaap van Meerveld

 Concert van het “Herenakkoord”
Op zondag 8 oktober is er o.l.v. Christel Gelderman weer een concert gegeven in onze kerk door het Arnhemse koor “Herenakkoord”. Heel jammer dat er zeer weinig toehoorders voor deze prachtige uitvoering waren. De aanwezigen hebben tot het laatst toe genoten van de zang en het pianospel.
Door uw aanwezigheid geniet u niet alleen van zang op hoog niveau, maar steunt u door uw bijdrage ook de instandhouding van onze kerk.

 Herinnering:    Meezingmiddag op de Pastorie
woensdag 8 november 14.00 uur

 De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 16/17 december 2017.
Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 1 december vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu