Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed  
juli/augustus 2018 

 Mariadag /Ziekendag /Seniorendag.

Dinsdag  29 mei: Een feestelijke ontvangst ( de vlag in top ) en een prachtige viering. Om 10.30 uur worden we verwelkomd met een  heerlijke kop koffie of thee. Om 11.00 uur begint de Eucharistieviering.

Het pastorale team o.l.v. Pastoor  ten Have gaat ons  voor in gebed en offer. Na de lezingen volgt er een prachtige predicatie door Pater F. Bomers.  “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl  ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets”.

De  viering werd opgeluisterd door het koor Laudate Dominum. Om 12 .15 na het luiden van de kerkklokken was het tijd voor de lunch. Om 13.00 uur  was er ruimte vrij gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de pastores en een persoonlijke zegen. Om 14.00 uur gaan we verder met de Mariahulde met processie.  De kinderen van de Keyenberg /Don Boscoschool komen ons begroeten en verwennen ons met een paar liedjes en een mooi versierde kaars. Ter afsluiting van deze mooie dag volgt er nog een plechtig lof en daarmee is de 62e Maria Ziekendag/Seniorendag ten einde. Een zeer geslaagde dag en natuurlijk mooi weer.

 Toelichting 2e collectes

1 juli: Bresillac foundation

De ‘Bresillac Foundation’ bestaat 29 jaar en wordt gerund door Pater Huisman, die in Oosterbeek woont. Het fonds ondersteunt kleinschalige projecten in Ghana. Dat gaat niet om grote bedragen, maar per jaar kan het fonds toch zo’n 30 projecten met een paar duizend euro helpen. Vaak is dat al voldoende om een lokaal initiatief op gang te helpen.

8 juli: Geloven NU

De cursus Geloven NU biedt een eigentijdse en laagdrempelige manier om kennis te maken met het christelijk geloof. Elke avond begint met een maaltijd. Daarna wordt er met elkaar een onderwerp besproken en uitgediept. De deelnemers gaan vervolgens in kleine groepjes uiteen om verder te praten. De cursus is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de diepere betekenis van het leven. De cursus wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom!

15 juli: Liliane Fonds

Het Liliane Fonds wil bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker. Het Liliane fonds zorgt ervoor dat kinderen met een handicap lichamelijk beter gaan functioneren, dat ze naar school kunnen, sociaal-vaardig en zelfverzekerder worden, en voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Ze kunnen beter deelnemen aan de wereld om hen heen en voor zichzelf opkomen.

22 juli: Gevangenis pastoraat

In de gevangenissen is grote behoefte aan geestelijke ondersteuning. De katholieke pastores begeleiden vele duizenden gedetineerden per jaar bij hun levensvragen, die vaak erg groot zijn. Er wordt veel gebiecht in de gevangenis, en veel gepraat over het geloof. Het gevangenis pastoraat probeert gevangenen tot inkeer te brengen, te luisteren en richting te geven aan geloofsvragen.

5 augustus: De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Renkum probeert het leven van zelfstandig wonende mensen die een fysieke beperking hebben aangenamer te maken. Daardoor proberen we te voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen. Ongeveer 35 vrijwilligers van onze afdeling bezoeken regelmatig mensen thuis. Ook begeleiden we deze mensen tijdens een uitstapje, en verlenen hand- en spandiensten.

12 augustus: Odensehuis

Het Odensehuis in Wageningen is een ontmoetings -en informatiecentrum voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende dementie. Veel mensen die te horen krijgen dat zij een vorm van dementie hebben, zijn nog lang niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in aanmerking voor professionele zorg. Bij de diagnose “dementie” stort hun wereld in elkaar en moeten zij zelf maar zien hoe ze de confronterende boodschap verwerken. Er zijn nauwelijks plekken waar zij samen en/of alleen terecht kunnen met hun vragen en behoeften.

19 augustus: Stichting Kruispunt

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan daklozen, vluchtelingen en drugsverslaafden in Arnhem. Kruispunt heeft belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen. Elke dag is er inloop, en wordt er voor deze mensen gekookt door verschillende kookgroepen, ook uit Renkum.

26 augustus: MIVA

De Missie Verkeersmiddelen Aktie MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Zij durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

2 september: Caritas Renkum

Caritas helpt mensen uit de Parochie in Renkum die materieel ondersteund moeten worden. Als mensen door omstandigheden plotseling geen eten kunnen kopen, kopen wij dat voor ze. Als mensen met een erg krap budget plotseling voor hoge ziektekosten komen te staan proberen we ze te helpen.

 Laatste viering in de St. Jozefkerk te Heelsum

 Op zondag 1 juli a.s. zal er een afscheidsviering zijn in de kerk te Heelsum. Helaas wordt de kerk hierna onttrokken aan de eredienst. Voor vele mensen van de Heelsumse gemeenschap een wat trieste aangelegenheid. Wij hopen allen dat ze een goed nieuw thuis zullen vinden in Renkum. Het zou heel fijn zijn als we als parochianen van Heelsum en Renkum samen dit afscheid meemaken.

Ieder is dan ook van harte welkom in deze viering om 10.00 uur.

 Van het gemengd koor

 Nog even een stukje in het laatste parochieblad voor de zomervakantie. Na een mooie Pinksterviering hebben we een gezellig feest gevierd met Hans en Hetty en hun familie en vrienden. Een feest ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk! Het was een prachtige dag! Kort hierna zijn zij met een welverdiende vakantie gegaan en dus waren ook wij 2 weekjes vrij. Geen repetitie, niet zingen in de vieringen, even rust.

Nu bereiden we ons weer voor op onze barbecue op 5 juli en onze zomervakantie-afsluiting op 8 juli met de Deutsche Messe.

Na de vakantie is er in de kerk in Renkum weer elke zondag een viering. Waarschijnlijk zijn we dan ook vaker aan de beurt om te zingen. We wachten het maar af.

Misschien zien we elkaar nog in de zomervakantie. Wij zijn in ieder geval op woensdag 15 augustus aanwezig om te zingen in de viering ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming.

Namens allen van het gemengd koor St. Caecilia wil ik iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toewensen. Graag tot ziens.

Christa Wernand.

Opbrengsten collectes e.d.    15 april t/m 22 mei 2018

Onderhoud eigen kerk                                                                               689,64

Kaarsengeld                                                                                               593,50

Extra collectes: St. Talent                                                                          131,69

                                  St. Oase                                                                     336,51

                                  Roepingenzondag                                                      85,05

                                  Vluchtelingen                                                               59,80

                                  Nederlandse Missionarissen                                  186,00

Bedevaart                                                                                                    368,05

kasgeld                                                                                                         173,41

Totaal                                                                                               €       2623,65

 

Mariahof,begraafplaats voor Renkum  en Heelsum.

De werkzaamheden zijn weer in volle gang. De paden weer gemaaid, de hagen gesnoeid en tussen de graven geschoffeld en geharkt. Jammer, dat er zo weinig vrijwilligers ons komen helpen. Wij zijn drie dagen van 8 uur 's morgens tot 11.30  op de begraafplaats aanwezig. Kunt U één ochtend komen helpen, dat is natuurlijk ook goed. Samen kunnen we de begraafplaats in stand  houden en het is ook nog gezond werk Van harte welkom.! U heeft waarschijnlijk ook gezien, dat er hard gewerkt wordt aan het hek aan de Groeneweg. Een aantal nabestaanden van de overledenen hebben ons gesponsord om materialen aan te schaffen Rik en Sylvester zijn er druk mee bezig, zodat ook de entree er netjes uit ziet. We willen graag de begraafplaats goed verzorgen en de Mariahof is iedere dag te bezoeken. Een bloemetje brengen of een plantje wordt door ons zeer gewaardeerd Vriendelijke groeten van Rik,  Sylvester, Henk, Hennie, Erik enTheo.

Theo Swiebel

 De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend

van 8-9 september 2018.

Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 24 augustus vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu