Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed  april/mei 2018 

 Opbrengsten collectes e.d. 7 januari t/m 11 februari 2018

Onderhoud eigen kerk                                                                       443,74
Kaarsengeld                                                                                       705,59
Extra collectes:       Leger des Heils                                                  117,89  
                               kerkbalans                                                             86,55
                               caritas                                                                  125,00
Uitvaarten                                                                                            492,84

Totaal  
                                                                                     €       1971,61

 Op zondag 18 februari werd bij de mededelingen aan het eind van de viering het volgende uitgesproken:

 Woensdag 21 februari is komende week een belangrijke feestdag. Onze zeer gewaardeerde voorganger Pater Bomers viert dan zijn 80-ste verjaardag. Een mijlpaal die we zeker niet mogen overslaan. Ik begrijp wel dat we niet allemaal naar Bemmel zullen vertrekken om hem te feliciteren. Daarom willen we het eigenlijk nu doen.Pater Frans Bomers is al jaren een vaste voorganger in onze kerk, meestal op de 3e zondag van de maand.Van alle kanten horen we steeds dat iedereen zich erg prettig voelt bij zijn voorgaan in de Eucharistievieringen. Hij is een persoon die voor ieder een vriendelijk woord heeft en zich zeer dienstbaar opstelt.Hij is een groot voorstander van de plaatselijke gemeenschap. Liefst géén sluiting van een kerk, maar liever een kleinere gemeenschap die samenkomt in een kleinere ruimte.Op het Caeciliafeest afgelopen november heb ik nog onze waardering uitgesproken in de Pastorie na de viering tijdens het koffiedrinken. Ik hoef dat nu niet meer uitgebreid te herhalen.

 Beste Pater, beste Frans,

Wij willen je graag een kleine attentie aanbieden als blijk van onze waardering. En wij willen natuurlijk ook jouw huisgenote Nel hierbij betrekken. 

En we hadden graag voor jou het lied “De zon, God…” dat jij ons enkele jaren geleden hebt gegeven, willen zingen, maar het koor dat vandaag de viering muzikaal opluisterde, kende dit niet.

Doen we het gewoon een andere keer.
We kunnen natuurlijk wel het “Lang zullen ze leven” zingen.

 Beste Pater, beste Nel,
We wensen jullie beiden nog veel gezonde, dienstbare jaren toe.

 De tentoonstelling  “Ik, Maria van Gelre”

 Het gebedenboek van Maria van Gelre is een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit Nederland. Jarenlang was het niet te zien – niet voor het grote publiek, niet eens voor onderzoekers. Museum Het Valkhof heeft in 2018 de internationale primeur om in totaal 40 gerestaureerde pagina’s te presenteren.
De tentoonstelling  “Ik, Maria van Gelre” voert de bezoeker aan de hand van 100 (kunst)objecten mee door het leven van de intrigerende opdrachtgeefster van het gebedenboek: een zelfbewuste vrouw, afkomstig uit Frankrijk , die de taal en cultuur van haar nieuwe land snel omarmde (zie uitgebreid artikel van professor Johan Oosterman  in de TitusBreed bij deze inleg).
Maria van Gelre heeft verschillende malen ons Mariabeeld in Renkum bezocht om er te bidden.

Naast miniaturen en handschriften worden onder meer schilderijen, textiel, sieraden, beeldhouwkunst, gebrandschilderde vensters en heiligenbeelden getoond. Tot de bruiklenen behoren vele artistieke topstukken waartoe ook ons Mariabeeld uit Renkum.

De tentoonstelling zal van 13 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 te zien zijn in museum Het Valkhof  te Nijmegen.

 Van het gemengd koor 

Na een koude februari maand, lijkt nu de lente toch aan te breken. Het zonnetje schijnt weer lekker af en toe en je hoort de vogeltjes weer volop fluiten. Tijd dat iedereen zich weer wat fitter gaat voelen. Weg met die griep bacillen en dat gesnotter en gehoest. Zelfs Hans en Hetty moesten vanwege de griep verstek laten gaan op zondag 4 maart. Dat hebben we niet vaak meegemaakt. Maar zoals het meestal gaat, alles gaat door. Op een andere manier weliswaar, maar met enige improvisatie van pastoor ten Have, de koorleden en de parochianen is het prima gelukt.
Wij bereiden ons momenteel voor op onze jaarlijkse ledenvergadering. En natuurlijk zijn we bezig met het Paasprogramma. We zingen met Witte Donderdag en op zondag 1e Paasdag.
Genoeg te doen weer.
Ik wil nog even terugblikken op het afscheid van ons ere-lid Jan Mulder.
Jan is op 28 januari op de leeftijd van 90 jaar overleden. We hebben op 2 februari afscheid van hem genomen, en voor hem gezongen in de uitvaartviering.
Jan is vanaf de oprichting lid geweest van ons gemengd koor. Daarvoor zong hij al in het herenkoor en in het kerkkoor in zijn geboorteplaats Hooglanderveen. Al met al zo'n 65 jaar, dat kunnen niet veel mensen zeggen. De laatste jaren kon hij tot zijn verdriet niet meer actief met ons meezingen. Wel kwam hij regelmatig even langs en had altijd belangstelling voor het wel en wee van ons koor. Wij bewaren vele mooie, fijne, goede en niet te vergeten grappige herinneringen aan Jan. We zullen hem nooit vergeten.

 Gemengd koor St. Caecilia, Christa Wernand.

 Tweede collectes in de komende weken 

1 april
Vandaag collecteren we voor de voedselbank Nederveluwe. Ze verdeelt wekelijks pakketten ten behoeve van ruim 220 huishoudens in de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. Meer dan de helft van de gezinnen komt uit Renkum en Doorwerth. De voedselbank verstrekt gratis en gezond voedsel dat door anderen gedoneerd wordt. Het voedsel wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld. De afgelopen jaren zijn de kosten flink toegenomen. Weliswaar zijn er geen personeelskosten, omdat de Voedselbank een 100 % - vrijwilligersorganisatie is, maar door het grote aantal klanten zijn de kosten voor huisvesting, koeling en opslag hoog. Het wordt daardoor steeds moeilijker om de exploitatie rond te krijgen. Vandaar dat wij in toenemende mate een beroep doen op organisaties in de samenleving om ons te ondersteunen, zodat we de Voedselbank in stand kunnen houden.

 15 april
Vandaag collecteren we voor het Inloophuis Renkum, dat hier in het parochiehuis zit en sinds anderhalf jaar geopend is. Het inloophuis wordt door de Stichting Talent beheerd. Elke week op maandagavond organiseert Talent meerdere maaltijden voor mensen met een klein netwerk en/of een klein budget.

 6 mei
Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Deze collecte is bestemd voor de opleiding van priesters en diakens in het Bisdom Utrecht.

Gabriel Fauré: Requiem

Na de prachtige uitvoering van het “Deutsches Requiem” van Brahms op 25 februari jl. in onze kerk kunnen we weer uitkijken naar het volgende ontroerende concert. Op zondag 22 april 2018 leiden Christel Gelderman en Wilbert Staal de scratch van het stralende Requiem van Gabriel Fauré in de sfeervolle kerk

Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming,  Dorpsstraat 1 in Renkum .Op die dag studeren ongeveer 60 zangers aan dit grotendeels 4-stemmige stuk om het 's avonds voor publiek uit te voeren samen met de pianist Hans- Erik Dijkstra. Ook wordt het ontroerende “Cantique de Jean Racine” van Fauré ingestudeerd en uitgevoerd. Gabriel Fauré over zijn Requiem

"In mijn Requiem domineert van begin tot eind een groots humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust". "Mijn Requiem uit niet de angst voor de dood; ik zie de dood als een blijde overlevering en een streven naar de blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring.” "Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf.”

Ben je een enthousiaste koorzanger en lijkt je dit een fijne en motiverende uitdaging, meld je aan!

Via email of vraag meer informatie via email: mail@christelgelderman.nl
of bel met Christel Gelderman:  06 40 34 81 31

 De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 19/20 mei 2018 (Pinksteren 2018)Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag  op het volgende mailadres: uiterlijk vrijdag 4 mei 2018 vóór 18.00 uur

hans@gelderman.nu