Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Inlegvel TitusBreed 
 seizoestart 2017

          

Concert op 8 oktober 2017 in onze kerkdoor
“Het Herenakkoord”Aanvang 15.30 uur

In 1992 werd door een aantal enthousiaste zangers uit Arnhem en omgeving Het Herenakkoord opgericht. Het repertoire van Het Herenakkoord is heel gevarieerd: van Adele tot Brahms. Meestal zijn het bestaande nummers die soms een aangepast arrangement krijgen of van een andere tekst worden voorzien.Het koor staat onder leiding van Christel Gelderman.Omdat het koor dit jaar 25 jaar bestaat is er een jubileumconcert op zaterdag 4 november in het Olympus College te Arnhem. En als voorproef komt het koor bij ons op 8 oktober a.s.
Van de andere koren o.l.v. Christel hebben we in dit jaar al prachtige concerten gehad. Ook dit concert belooft weer bijzonder te worden.
Toegang vrij
Na afloop is er een collecte met vrije gift voor bestrijding van de onkosten.

 Zangmiddag op de Pastorie te Renkum
Op 23 november 2016 zouden Hetty en Hans voor de derde keer een zangmiddag verzorgen in de Pastorie te Renkum. Helaas gleed Hetty op de zondag ervoor op de stoep voor het huis uit en verbrijzelde haar schouder. Nu zijn we een operatie en vele maanden verder. Zoals u al gemerkt heeft, is Hetty weer volop aan het pianospelen bij het koor tijdens repetities en vieringen in de kerk. Dus wordt het ook weer tijd om de zangmiddag in ere te herstellen.

woensdag 8 november om 14.00 uur

U bent van harte welkom om dit festijn mee te maken.
Kaartjes à  €  3,00 kunt u ook eventueel vooraf bestellen bij de Pastorie.We hopen weer op een gezellige zangmiddag.

 Klaverjassen
 Seizoen 2017-2018 start op dinsdag 12 september. Als er nog mensen zijn die graag klaverjassen, er kunnen zich nog een paar aanmelden.Of mensen die af en toe willen spelen als invaller, die hebben we ook nodig.Even bellen 0317 317397
Arnold Hageman      

 Opbrengsten collectes e.d.13 juli t/m 20 augustus 2017

Onderhoud eigen kerk                                            598,78
Kaarsengeld                                                            822,06
Extra collectes: Alphacursus                                     81,40
                           Bresilac                                       101,85
                               MIVA                                        108,53
Uitvaarten                                                               887,79
Kasgeld Pastorie                                                    535,00

Totaal
                                                             €  3135,41                   
 

Vóóraankondiging van de Kerstscratch 2017
Ook dit jaar zal er een Kerstscratch gehouden worden op zondag 17 december a.s. Het is al voor de vierde keer in onze kerk. De vorige uitvoeringen waren heel bijzonder en leverden vele enthousiaste deelnemers en een zeer enthousiast publiek op.Nadere bijzonderheden verschijnen in de volgende uitgave van TITUSBREED.

Mariahof (r.k.begraafplaats aan de Groeneweg)
Het is volop zomer op de Mariahof.  De eekhoorns springen van boom naar boom en het gras groeit als kool. Er is veel onderhoud nodig. De groep van vrijwilligers doet zijn uiterste best om alles bij te houden. Helaas is onze beheerder. Rik Diepenveen, uitgevallen. Een ernstige knieblessure. Rik is na de operatie weer thuis, maar is zeker 5 maanden uitgeschakeld. Mocht U iemand kennen, die het leuk vindt om tuinwerk te doen, neem dan contact met ons op. We zijn vooral op zoek naar jongeren. Je kunt je heel erg nuttig maken  en het is ook nog gezond. We werken drie dagen in de week(maandag, woensdag, en donderdag van 9 uur tot 11.30 uur). Samen proberen we de begraafplaats voor Renkum en Heelsum netjes te houden. Mocht U uw tuin gaan renoveren en plantmateriaal over hebben, dan houden we ons aanbevolen. Namens de werkgroep : T.Swiebel.  tel. 0317-313526.

 Van de pastoraatsgroep
Komkommertijd of “avocado”tijd zoals ze op het moment in Nieuw Zeeland zeggen; er is niet veel nieuws te melden. Terugblikkend was de Maria ten Hemelopneming viering op 15 augustus een mooi en druk bezocht gebeuren. Fijn – het lijkt erop dat Renkum weer op de kaart komt als Bedevaartsplaats. Weet u, dat u ook een uitje kunt plannen bij ons? Koffie met een Mariagebakje, inleiding over het Middeleeuwse  Maria beeld en een begeleide rondgang in het park. Eventueel nog een lunch erbij. Binnenkort komt er een KBO- groep van 50 personen uit Helden, dat zijn er veel, maar als u met een gezelschap van 10 personen komt is dat ook goed. Wilt u meer weten, bel dan met 0317 318362 (Leny Lotgerink). Ook voor kinderen is het een mooie gelegenheid wat te leren over het verhaal van het Christendom; zij gaan met  een vragenlijst het park in, met eraan verbonden een prijs(je)! Leerzaam en véél goedkoper dan de Efteling!
Onze pastorie is nog steeds leeg, we missen de Brazilianen die zoveel vrolijkheid brachten en zo duidelijk blij waren/ zijn met hun geloof. Maar in september kunnen we ze weer ontmoeten; op doortocht van Rome naar huis doen ze Renkum een paar dagen aan en zullen een Eucharistieviering doen in onze kerk op vrijdag 15 september om  19.00 uur- na afloop koffie met wat lekkers in de Pastorie!
Elke eerste en derde zondag van de maand is er in onze kerk een viering. Sinds het vorige voorjaar zijn we begonnen met een eigen viering voor de kinderen. Er wordt gezongen, gebeden, geluisterd en geknutseld tot tevredenheid van de kinderen. Mocht u uw kinderen deze kans willen geven: onze kerk begint om 10.00 uur, graag eerst naar binnen, na het welkom van de voorganger gaan de kinderen naar de Pastorie.
Ten overvloede waarschijnlijk: elke ochtend is de Pastorie koffiekamer open van 9.00-11.30 uur. Een gezellige soos voor veel mensen, maar ook tijd voor een gesprek.
Er gaat dit najaar geen Alpha-cursus van start, deze wordt verschoven naar volgend voorjaar.
Wel biedt de GELOVEN NU groep u een programma aan:  Voor verder informatie over dit alles: zie de parochie-uitgave van TITUSBREED.

 Van het gemengd koor St. Caecilia
Als u dit stukje leest is de septembermaand al weer in volle gang.
De zomervakanties liggen achter ons, maar wij hebben met ons koor niet stil gezeten.
In juli verzorgden wij de zang bij 3 uitvaarten. Er werd afscheid genomen van Mevr. Van den Dam, Mevrouw Beumer en de heer Rijssemus. Het zijn droevige gebeurtenissen, maar het is toch fijn dat we met onze zang een bijdrage kunnen leveren aan een mooie uitvaart. Dat geeft ook ons een goed gevoel.
In augustus was het “vakantiekoor” 2 maal present bij de zondagviering. En op 15 augustus zongen we in de Eucharistieviering en bij de processie ter gelegenheid van Maria ten Hemelopneming.
Op 21 augustus was er weer een uitvaart, van Mevr. Wennekes.
Op 25 augustus mochten wij zingen bij het huwelijk van Francis Tim en Marijn van Roekel. Dat was ook eens een leuke ervaring. Dat maken we niet vaak meer mee!
Om goed voor de dag te komen zijn we op 24 augustus, een week eerder dan gepland, begonnen met de repetities. De meesten hadden er wel weer zin in. Gezellig om elkaar weer te zien. Even bijkletsen onder het genot van koffie en thee, zoals altijd weer verzorgd door Henny Vens, die toch elke week een half uurtje eerder komt om dit te regelen. Dank je wel Henny!
Ook was er die avond een “verlate”  uitreiking van een onderscheiding.Ons lid Alie van den Berg was door ons vorig jaar al in het zonnetje gezet voor 25 jaar trouwe zang.
Dit alles echter zonder de gebruikelijke Gregorius onderscheiding, die wij o.a. vanwege de hoge kosten hadden afgeschaft. Het bestuur van onze parochie heeft hier nu echter wel haar goedkeuring voor gegeven. Het duurde even, maar we hebben Alie alsnog de Gregorius onderscheiding opgespeld. Nogmaals gefeliciteerd Alie!
U ziet en hoort ons weer op zondag 17 september in de viering.
En tot slot, we hebben geen ledenstop! U kunt nog met ons meezingen. Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Van harte welkom!
Christa Wernand.

 Het Renkums O.L.Vrouweklooster in Wageningen
Op uitnodiging van de vereniging “oudwageningen” zal de Heer Jacques Tersteeg uit Winssum (Gr.), oud-inwoner van Renkum, op donderdag 21 september a.s. een lezing houden over klooster en Mariabeeld. Dit zal gebeuren in de Vredehorst, Tarthorst 1 te Wageningen.Aanvang 20.00 uur. Entree €  2,00.
Nadere inlichtingen: www.oudwageningen.nl

 Enkele parochianen hebben gevraagd of er elke keer in inlegvel of TitusBreed de namen van de overledenen genoemd kunnen worden. Dit is echter niet nodig, daar ze al vermeld worden op het bijgevoegde blad met mededelingen en intenties. Wij willen u dus daarnaar verwijzen.

 De volgende TitusBreed zal verschijnen vóór het weekend van 21 / 22oktober.
Wilt u iets insturen voor de uitgave van TitusBreed of voor dit inlegvel, dan graag op het volgende mailadres:

uiterlijk vrijdag 6 oktober vóór 18.00 uur
hans@gelderman.nu