Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

DEELRAAD LITURGIE

Verschillende liturgische werkgroepen en koren verlenen hun diensten om de liturgie in onze parochie te verzorgen. Er moet heel wat geregeld en afgesproken worden voordat de klok kan luiden voor een viering. 

1.Voorgangers
De
voorgangers is samen met de pastores verantwoordelijk voor de liturgievieringen van de gemeenschap. Van tijd tot tijd verzorgt deze groep zelfstandig de zondagsliturgie en gaat hier ook in voor.

2.Lectorengroep
De lector gaat met de pastor mee voor tijdens de viering. Hij of zij leest hierbij uit de Heilige Schrift, verzorgt de voorbeden en reikt mee communie uit.

3.Misdienaarsgroep
De misdienaargroep wordt gevormd door jongens en meisjes vanaf groep 5 van de basisschool. Ook zij assisteren in de zondagsliturgie en bij bijzondere vieringen.

4.Gezinsvieringen
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat geldt zeker ook voor onze gemeenschap. Daarom dat er een speciale gezinsviering gehouden wordt. Dan wordt er tijdens de zondagsviering extra aandacht besteed aan de kinderen. Het kinderkoor zingt, de lezingen, gebeden en preek zijn aangepast aan de kinderen. Ook worden de kinderen actief bij de gezinsvieringen betrokken. Om ook de oudere kinderen (na de basisschool) bij de gemeenschap te betrekken, liggen er plannen om in de toekomst ook jongerenvieringen aan te bieden.

5. Kom in de kring
Deze werkgroep verzorgt van tijd tot tijd in het weekend gezinsvieringen. Kom in de kring: een manier van vieren met jonge kinderen rondom een levensbeschouwelijk thema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor informatie kunt u contact op nemen met: secretariaat@mariavanrenkum.nl  

 
CONTACTPERSOON   

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl

 

Acolieten

 

 

Eric Vacquier Droop

Tel. 0317-315622

bedevaart@mariavanrenkum.nl

 

Bedevaart naar Maria van Renkum
 - op de laatste dinsdag van mei -

 

Ton Delsink 

Tel. 0317-318544

 

Bloemversiering

 

   

Christa Wernand

Tel. 0317-314676

christawernand@hotmail.com

 

Gemengd koor

 

Mirjam Schilder

Tel. 0317-316832

mirjam@familiezweers.nl

 

 

 

Gezinsvieringen / kom in de kring

 

 

 

Hans Gelderman

Tel. 0317-313092

hans@gelderman.nu

 

Herenkoor

 

 

Bert Post

Tel. 0317-316419

bertpost@linkppo.nl

 

Kinderkoor

 

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl

 

Kosters

 

Yvonne Rozendal         

Tel. 0317-312167

w.h.mrozendal@freeler.nl

 

Lectoren

 

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl

 

Misdienaars

 

 

Marijke van Silfhout    

Tel. 0317-314987 

marijkealkema@planet.nl      

Voorgangers