Wat is een bedevaart?  Bedevaart naar  Renkum: wat is er te zien?  Wat is er te doen?  Bedevaarten 2019 Hoe stelt u uw eigen Bedevaart naar Renkum samen?  Hoe zijn de bedevaarten naar Renkum ontstaan?  Uit het (foto) archief

Welkom pelgrim


bij de Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren,
op dinsdag 26 mei 2020
in Renkum

Van oudsher is Renkum een bedevaartoord. Al in 1380 stond hier een bijzonder beeld van Maria. Door de eeuwen heen zijn pelgrims tot Maria komen bidden.

De Werkgroep Bedevaarten Renkum organiseert een Mariabedevaart speciaal voor zieken en senioren. Deze vindt in 2020 voor de 64e keer plaats: op dinsdag 26 mei in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.

Het programma is afgestemd op de wensen van zieken en senioren. De werkgroep bedevaarten treft alle voorzieningen om het u mogelijk te maken op een goede en plezierige manier deel te nemen.
U kunt de gehele dag meedoen of alleen s morgens of s middags.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur Ontvangst met koffie en cake
11.00 uur Pastoor Henri ten Have gaat voor in de eucharistieviering
12.15 uur Lunch
13.00 uur Gelegenheid voor deelnemers om individueel te spreken met pastores
14.00 uur Kinderprocessie in de kerk, met bloemenhulde
14.30 uur Theepauze
15.00 uur Plechtig lof
16.00 uur Afsluiting.

Deelname aan de hele dag kost 10,- per persoon, inclusief koffie, cake, lunch en thee. Komt u alleen de ochtend (10.30-12.15 uur) of middag (14.00-16.00 uur), dan betaalt u 3,- per persoon, inclusief koffie/cake s morgens of thee s middags.
Graag contant afrekenen bij binnenkomst in de kerk.

 

 

 

U kunt u aanmelden via de knop hieronder:

 

Als u dat liever wilt, kunt u het formulier ook downloaden: Download aanmeldformulier

 
Wanneer u het formulier op uw PC heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het daarna:

1. afdrukken en versturen aan:
         Werkgroep Bedevaarten Renkum
         p.a. Pastorie
         Dorpsstraat 1
         6871 AA  RENKUM
of:
2.
als bijlage bij een mailbericht versturen aan:
       
secretariaat@mariavanrenkum.nl