Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Werkterrein: R:K: Begraafplaats Mariahof  Groeneweg  te Renkum

 

Op de Mariahof kunnen alle katholieken begraven worden.Niet katholieke Echtgenoten worden eveneens met veel egards ten grave gedragen.

Sinds 2005 hebben we twee mooie urnenmuren.Binnenkort hopen we een derde

Urnenmuur te kunnen oprichten

 

 

Katholieke begraafplaats Mariahof

 

Veel nabestaanden hebben behoefte aan een gedenkplaats voor hun dierbare overledenen. Dikwijls bij voorkeur op een vertrouwde plek, zo dicht mogelijk bij huis.

 

De katholieke begraafplaats aan de Groeneweg te Renkum is een aantal jaren wat in de vergetelheid geraakt. Daar is nu een eind aan gekomen.

Door de aanpak  van een enthousiaste werkgroep is de begraafplaats flink opgeknapt en weer ‘verlevendigd’. Tevens is er in 2005 een urnenmuur geplaatst. Zo kunnen de overledenen ook in de toekomst hier een eervolle laatste rustplaats krijgen.

  

 


Gedeelte waar nieuwe graven worden uitgegraven

 

 


Het centraal op de begraafplaats staande kruis waarbij

de pastores van onze parochie zijn bij gezet.

 


Urnenmuur

 

Inlichtingen over het kerkhof kunt u verkrijgen bij de Beheerder : Mijnhart/Fintelman.

                    Utrechtseweg 220

                    Tel.nr.  026-3333029

                     www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

  of bij de pastorie van onze kerk:

 Dorpsstraat 1, 6871 AA  Renkum

Tel. 0317 312321

 

 

Bij normale weersomstandigheden is de werkgroep Mariahof aanwezig op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen van 8.00 uur tot 11.30 uur.

 

Op de begraafplaats houden we erg veel van verse bloemen en planten.

Nieuw monument  "Voor de ongekenden maar niet vergeten kinderen"