Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Mededelingen

 

Jaar 2018

1. Uitleen van het Mariabeeld
2.
Handleiding tot het bidden van de rozenkrans  
3.
Oproep aan alle katholieken in Nederland
4.
Vastenbrief 2018 van kardinaal Eijk
5.
Hoogfeest van Sint- Jozef 
6.
Bloesembedevaart voor kinderen en hun ouders

19. Kerstspel in Renkum

 

Jaar 2017

1. 100ste verjaardag van de Verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima.
2. Op 19 maart, het Hoogfeest van Sint-Jozef,
3. Pastoor Leon Goertz komt naar Renkum
4.
Feest van de Goddelijke Barmhartigheid
5.
Laat je kind een processie meemaken!
6.P
olsslag van Pastoraat
7.
Brief voor de Veertigdagentijd 2017 
8.
Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria
9. Concert te Renkum
10. Workshop zaterdag 8 april 2017,
11
Op 30 mei 2017 ziekenbedevaart
12. Leo Fijen naar Salvatorkerk Veenendaal
13 Sacramentsdag
op zondag 18 juni 2017
14 E
ric Vacquier-Droop vrijwilliger van het jaar 2017,
15 Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.
16. Gelderse Bedevaart op zondag 29 oktober 2017
17. Contact met God

18.kerstmarkt in onze kerk 14,15 en 16 december
19. Carol Kerstconcert 17 december 2017

Jaar 2016

Aanpassing "Onze Vader"
Zaken betreffende het doopsel.

Uitnodiging Gelderse Bedevaart.

Overweging 3 juli 2016

Jongerenwerker aartsbisdom legt Eeuwige geloften af.

Van de pastoraatsgroep

Felicitatie van pastoor Leon Goertz,
50jaar St. Caeciliakoor

Maria/ziekenbedevaart 2016
Meimaand Mariamaand
Vriendenclub van de barmhartige Jezus,

F
eest van de Goddelijke barmhartigheid

Jaar 2015
Verassing Leon Goertz

Landelijke Inspiratiedag.
Verslag 5e informatiebijeenkomst

Kerstcratch
Kerstmarkt 2015
Parochieavond
Gelderse Bedevaart 2015
Aanbiddingsweekend
Gebedskring
Inlegvel juli
Onderhoud