Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Gebedskring van "Onze Lieve Vrouw van Renkum"

 

MEIMAAND MARIAMAAND
 
Gebed tot MARIA
 
Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet
Als zij u steunt,valt gij niet.
Als zij u beschermt, vreest gij niet.
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.
(st.Bernardus) 
 

 

De gebedskring van OLV van Renkum organiseert in de de parochiekerk OLV ten Hemelopneming:
 
Elke eerste zaterdag van de maand:
Om 10.00 uur: Eucharistieviering met aansluitend aanbidding Allerheiligste Sacrament tot 11.30 uur
Raadpleeg de website van MariavanRenkum onder "nieuws" voor actuele informatie hieromtrent.   
 
Overige zaterdagen:om 10.00 uur rozenkransviering bij OLV van Renkum  
 
Komt u ook?