Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten
 

PASTORAATSGROEP RENKUM

 
De pastoraatsgroep van onze gemeenschap is in werking getreden op 1 febr. 2009 en heeft tot doel het contact tussen de parochianen en het pastorale team goed te laten verlopen. Zijn de pastores van het parochieverband verdeeld over 12 geloofsgemeenschappen, de pastoraatgroep is plaatselijk aanwezig en is eerste aanspreekpunt voor vragen en problemen van pastorale aard.
Voorzitter en contactpersoon: Marijke van Silfhout- Alkema, email: marijkealkema@planet.nl, tel. 0317314987

De Pastoraatgroep heeft als belangrijke taken:

 • Ontmoetingsplek, steunpunt en vraagbaak zijn voor onze geloofsgemeenschap in samenspraak met het secretariaat
 • Signaleren van vragen en behoeftes en deze bespreken met het pastoraal team;
 • In de geloofsgemeenschap de pastorale agenda en activiteiten co÷rdineren;
 • Samen met het pastoraal team het algemene pastoraal beleidsplan van Z. Titus Brandsma parochie vertalen naar de concrete situatie in Renkum;
 • Contacten onderhouden met diverse werkgroepen;
 • Het is daarbij de taak van de pastores om zorg te dragen voor de huishoudelijke bezinning en de benodigde toerusting van deze werkgroepen;
 • De dagelijkse pastorale zorg voorthelpen en stimuleren;
 • Zorg dragen voor de geloofsontwikkeling van onze geloofsgemeenschap en van elkaar in leren, vieren, dienen, ontmoeten en opbouwen;
 • Afstemmen van persoonlijke en groepsactiviteiten; kwaliteit en klimaat bewaken;
 • Goede en kritische gesprekspartner van de locatieraad zijn;
 • Samen met de andere pastoraatgroepen van de regio:
  + bespreken van het pastoraal beleid;
  + bespreken van actuele thema's;
  + bespreken van pastorale handleidingen van het bisdom;
  + afstemming diocesaan en dekenaal pastoraal beleid.

 

 

 
  Aandachtsveld

Marijke van Silfhout    

Tel. 0317-314987 

marijkealkema@planet.nl  

 

Catechese en voorzitter

 

 

Marja Bos-Paap

Tel. 0317-315413

sjaak.marja@hetnet.nl

 

Diaconie

 

 

Vacant

Liturgie en de gemeenschapsopbouw