Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

WORKSHOP ZATERDAG 8 april 2017, van 11.30 u-13.00 u in de pastorie

Training gebruik rozenkrans:
Dit is een training waar je in 1,5 uur een introductie krijgt in het bidden van de rozenkrans. Je ontdekt wat het rozenkransgebed met je doet en hoe je het kan inpassen in je dagelijks leven. Ook de positieve effecten van het rozenkransgebed zullens aan bod komen, zoals de lichamelijke en geestelijke ontspanning, rust, onderbreking in je gedachtestroom, oplading van energie en power en last but not least het ontvangen van de goddelijke genaden. Ook zal worden ingegaan op de betekenis en de relatie met Maria. Na afloop zal er ter afsluiting een klein gedeelte van de rozenkrans samen gebeden worden bij Maria van Renkum.
Er wordt een oefenboekje en een simpele rozenkrans verstrekt.

Vriendelijke groet,
Esmaralda

Gebedskring O.L.V van Renkum