Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Geloofsgemeenschap O.L.V. Ten Hemelopneming

Wie wij zijn: gewone mensen, een geloofsgemeenschap van ongeveer duizend katholieken die ondergebracht is in de parochie z. Titus Brandsma, waar van er velen enthousiast hun best doen de geloofsgemeenschap gaande te houden. Ook hebben wij iets dat echt bijzonder en alleen van onszelf is. Dat is de historie als bedevaartplaats van Maria.

Als bedevaartskerk is ze aantrekkelijk voor mensen uit de verre omtrek. Ook mensen uit het buitenland komen er graag op bezoek.

Nieuws

 

6 mei 1928-2018

90 jaar terugkeer van Maria van Renkum, lees meer 

 

 

 

Parochiemedelingen Pinksteren 2018,  Lees meer

Parochiemededelingen   

 
               

 

inlegvel TitusBreed

Inlegvel TitusBreed Pinksteren 2018, lees meer