Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Maart: St Jozefmaand

De maand maart  is toegewijd aan St Jozef, de bruidegom van Maria. Behalve als patroon van een zalige dood, de huisvaders, de gezinnen en van de handarbeiders (timmerlieden, meubelmakers en schrijnwerkers), wordt St Jozef in gebed ook aangeroepen als patroon van een zalige of gelukkige levensstaat. 

Bedevaartsoord van St Jozef in INederland: Smakt
Smakt ontwikkelde zich vanaf 1887 tot een belangrijk bedevaartsoord en is de enige bedevaartsplaats van St Jozef in Nederland.
Om die reden wordt In het Heiligdom van St Jozef jaarlijks in de maand maart  elke zaterdag en zondag extra kerkdiensten georganiseerd..
Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd om een bedevaart te maken en een of meerdere diensten bij te wonen. 

St. Jozef Kapel te Smakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 19 maart is op het Hoogfeest van St Jozef is er in de st. Jozefkerk om 11 uur een Hoogmis met monseigneur E. de Jong, hulpbisschop van Roermond. Volledige programma met kerkdiensten van maart 2018 vindt u op:
http://www.stjozefkapelsmakt.nl/kerkdienst.html
Het bedevaartsoord van St Jozef in Smakt is doordeweeks met de regiobus goed bereikbaar vanaf station Vierlingsbeek.
Adres: St Jozeflaan 58 te Smakt.
 
Maandelijkse gebedsprogramma's van 09.00 uur-16.00 uur
Maandelijks worden in de St Jozefkerk te Smakt eveneens gebedsprogramma's aangeboden door pater dr Joseph Vadakkel uit India .Zijn missie, waarvoor hij de pauselijke zegen heeft ontvangen, is met name gericht op de spiritualiteit, het gebed en de gezinnen. U bent van harte welkom. Zie voor verdere info  www. eucharisticflame.eu.
 
Bekend gebed tot St Jozef:
Het memorare tot de Heilige Jozef (van St. Bernardus
)

Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij U aan. Verwerp mijn bede niet, o Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend.  Amen. Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader...

 

Gebedskring van St Jozef
Elke laatste zaterdag van de maand organiseert de gebedskring van St Jozef in de St Jozefkapel een gebedsuur ter ere van St Jozef. Tijdstip: 18.00 uur-19.00 uur. 
Ook zal  ter ondersteuning van de gebedsintenties de speciale rozenkrans van St Jozef worden gebeden.
U bent van harte uitgenodigd om aan het gebedsuur deel te nemen.

 

Vriendelijke groet,
Esmaralda