Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Terugblik op Bedevaarten naar Renkum  2019

Het bedevaartsseizoen 2019 loopt bijna op zijn einde.  Het is goed om dan even terug te blikken.

 De eerste grote bedevaart van dit jaar was op 25 april 2019. Een bedevaartsgroep van 52 personen van de Urbanuskerk in Amstelveen kwam naar Renkum.  Zij werden vergezeld door een pastoor en pastoraal werker. Het programma bestond uit: (a) een lunch in de pastorie; (b) een processie door het Rosarium Maria, waarbij gebruik werd gemaakt van mobiele banken uit de kerk; (c) een verhaal over het middeleeuwse Mariabeeld in de kerk; (d) een viering in de kerk met veel Marialiedjes; en (e) koffie/thee/ fris drankje in de pastorie. Daarna ging me zeer voldaan weer richting Amstelveen.

 Op 12 mei 2019 was onder prachtige weersomstandigheden de bloesembedevaart. Ondanks dat het Moederdag was er ruim 75 ouders en kinderen aanwezig. Na een korte viering in de kerk, vertelde de pastoor Henri ten Have tijdens de processie door  het park Rosarium Mariae het verhaal van het leven van Jezus en Maria aan de hand van de iconen in 20 kapelletjes.  Daarna gingen de kinderen vol enthousiasme een quiz oplossen. Voor de winnaars waren 3 leuke prijzen.  

 De derde bedevaart was op 19 mei 2019. De pelgrimsgroep bestond uit  42 volwassenen en 10 kinderen van de parochie Martha Maria uit Baarn. Zij werden vergezeld door de priester/pastor (uit Columbia) van deze parochie. Het programma bestond uit ontvangst  op de pastorie, het verhaal van de geschiedenis van Maria van Renkum bij het Mariabeeld in de kerk, processie (zingend en bidden)  door het Rosarium Maria, gevolgd  door een gebedsviering in de kerk. Daarna was er ter afsluiting nog drankje in de vorm van koffie of thee of iets anders. Voor de kinderen was er een quiz. Na afloop ging eenieder zeer voldaan weer naar huis.                            

De Maria/ziekenbedevaart vond dit jaar voor de 63e  plaats en wel op 28 mei 2018. Voor de organisatoren is altijd weer afwachten over hoeveel mensen zullen er komen, hebben wij onze voorbereidende werkzaamheden goed gedaan, hoe is het weer en zijn er geen vervoersobstakels    etc.? Het was regenachtige weer en er was een landelijke openbare vervoersstaking. Dat had een duidelijk effect op het bezoek. Toch waren er gemiddeld over de gehele dag ca. 70 personen aanwezig, waarvan de meesten uit onze parochie, maar toch ook mensen van  buiten.

 Het programma bestond uit een Eucharistieviering, persoonlijk gesprekje met een priester/pastor,   Mariahulde en het Lof. Ook was er volop aandacht een ‘natje en droogje’ voor de mensen.  De aanwezigen waren vol lof over de dag. Men vond de  Eucharistieviering, de Mariahulde en het Lof heel mooi. Het persoonlijke gesprekje zeer gewaardeerd en veel zieken/ouderen werden emotioneel geraakt door de bloemhulde door de kinderen, waarbij ze ook een bloemetje kregen aangereikt.

 Rond 16.00 uur was het afgelopen en moest de kerk weer worden schoongemaakt. Voor het creëren van goede zit- en ligmogelijkheden voor zieken/ouderen waren 20 banken uit de kerk gehaald en buiten onder een dekkleed geplaatst. Helaas waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Het op het moment dat we de banken wilden binnen halen begon het hevig  te regenen. De mouwen werden opgestroopt en er werden handdoeken gehaald. Onder stromende  regen werden de banken binnen gereden en een voor een afgedroogd. We hadden gelukkig goede hulp van Pastoor Henri ten Have, Gauthier de Bekker en vele vrijwilligers. Nat maar tevreden  hebben we na afloop nog wat gedronken op de geslaagde dag, onder dankzegging aan de vele vrijwilligers.

 Op zaterdag 1 juni 2019 kwam de groep ‘De Pelgrim’ uit Zoetermeer vanuit Veenendaal lopend of fietsend  in de middag naar Renkum   De groep bestond  uit ca. 20 personen. Eerst was er ontvangst op de pastorie. Daarna  werd  er in de kerk het verhaal van Maria van Renkum verteld, gevolgd door een korte viering in de kerk. Een dominee en pastor gingen voor. De viering in de kerk werd ook bij gewoond  door de gastgezinnen,  waar de pelgrims de avond en de nacht doorbrachten.

 De volgende ochtend  - 2 juni 2019 - was  om 7.30 uur het ochtendgebed voor de pelgrims en de gastgezinnen in de kerk  Om 8.30 vertrok de groep de richting  Oosterbeek voor het bezichtigen van de Jan Toroop staties en naar het einddoel de ‘Abdij Koningsoord’ in Oosterbeek.                      

Uit de dankbrief van ‘De Pelgrim’ blijkt  dat de pelgrims de ontvangst in Renkum, het verblijf in gastgezinnen, het verhaal van Maria van Renkum en de mooie vieringen in de prachtige kerk een fantastisch ervaring hebben gevonden.

 Op zondag 23 juni 2019 is Sacramentsdag onder prachtige weersomstandigheden gevierd. Hiervoor waren ook alle eerste communicantjes met hun ouders uit de parochie uitgenodigd. De kinderen zagen prachtig uit in hun communiekleding, het leken wel prinsesjes en prinsjes.        Het begon om 10.00 uur met een Eucharistieviering met aandacht voor de kinderen. Daarna was er de Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament – onder het baldakijn - door het park 'Rosarium Mariae') achter de kerk. Het koor Feniks zong zowel in de kerk als in het park   Na afloop was er ontmoeting met koffie en thee, met een verrassing een frisdrankje voor de kinderen.

Op 15 augustus 2019 vierden we Maria ten Hemelopneming, een belangrijke feestdag voor onze gelijknamige kerk met het bekende Middeleeuwse Mariabeeld. Om 19.00 uur was er een plechtige Eucharistieviering met Bisschop Mgr. H.W. Woorts  en Pastoor Henri als voorgangers. Het Caecilia koor o.l.v. Hans Gelderman zong in een bijna volle  kerk. Aansluitend was er daarna een lichtprocessie door  het park Rosarium Mariae. Bij het vallen van de duisternis trok een lange groep mensen met brandende kaarsen, het Mariabeeld, met gezang en gebed door het park. Dat was indrukwekkend. Daarna was er ontmoeting in de pastorie, waarbij werd gezongen voor een tachtigjarige en een persoon, die als kleine jongen aan de hand van zijn vader  voor de eerste keer, en nu voor de vijfenzeventigste keer aanwezig was bij het feest van Maria ten Hemelopneming.    

 De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is op 30 augustus 2019 op bedevaart naar Renkum geweest. Door ziekte hadden zich helaas op het laatste moment nog paar mensen afgemeld.  Uiteindelijk waren er met ca 30 ridders en edelvrouwen van het Heilig Graf van Jeruzalem. Pastoor Henri ten Have (ook lid van deze orde), gaf eerst een uitleg over de geschiedenis van Maria van Renkum, de bedevaart en het Rosarium. Daarna was er een korte Eucharistieviering waarin hij voorging, gevolgd door een rondgang door het Rosarium. De rondgang werd afgesloten met het bidden van het Wees Gegroet Maria. Alle deelnemers waren onder de indruk en spraken van een heel mooie middag. Zij gaven aan dat het de moeite waard is om deze mooie traditie in de toekomst te behouden.

Op zaterdag 14 september 2019 heeft een groep pelgrims, bestaande uit 15 personen, een bedevaart naar Renkum gemaakt. Zij kwamen te voet (de groep noemt zich ‘Voet voor voet door alle goeds’)  vanaf het busstation Wageningen. De groep heeft banden met de Franciscaanse Beweging en het thema van de wandeling was geïnspireerd door het eeuwenoude Mariabeeld in Renkum. Maria nam een belangrijke plaats in, in de religieuze beleving van Franciscus van Assisi.

Na ontvangst werd met koffie en thee de lunch in de pastorie genuttigd. Daarna bezocht men de kerk voor het verhaal van Maria van Renkum en korte  viering. Vervolgens ging men    bedevaartpark Rosarium Mariae in waar de groep ook inging op hun eigen thema ‘een hart dat luistert’. Het prachtige weer verleidde hen om langer in het park te blijven.

In de Maria-maand oktober vindt de Gelderse Bedevaart plaats op 20 oktober  2019 om 14.00 uur. Deze bedevaart sluit het aanbod van bedevaarten in 2019 af waaraan u kunt deelnemen. Omdat de kerk iedere dag van 8.00 uur tot 17.00 uur open is zijn er naast deze groepsbedevaarten dagelijks ook mensen (naar schatting ca.25) die de kerk en het park even komen binnenlopen, een kaarsje op steken, mediteren of gewoon even gaan zitten.