Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Uitleen van het Mariabeeld

Prof.dr. J.B Oosterman van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat in de periode 12 oktober 2018 -7 januari 2019  een expositie organiseren over Maria van Gelre in het museum Valkhof in Nijmegen. Hij is hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Omdat Maria van Gelre in 1406 en 1407 op bedevaart is geweest naar het Mariabeeld in Renkum, wil hij graag het Mariabeeld deel laten uitmaken van de expositie. Naast het Mariabeeld zal het Gebedenboek, gemaakt in opdracht van Maria van Gelre, deel uitmaken van de expositie.  

Het parochiebestuur en het Bisdom hebben inmiddels toestemming gegeven voor de uitleen van het Mariabeeld. Professor Johan Oosterman heeft zich bereid verklaard om op 15 februari 2018 om 20.00 uur in de pastorie in Renkum een toelichting te geven over de uitleen van het eeuwenoude Mariabeeld (gemaakt rond 1350)  dat staat in kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Hij zal ingaan op de betekenis van het Mariabeeld eind 14e  en begin van de 15e eeuw, op het onderzoek over Maria van Gelre, de aan het Mariabeeld gerelateerde devotie in die periode, en de opzet en doelstelling van expositie.

Het verzoek voor het in bruikleen mogen krijgen van het Mariabeeld voor de expositie  heeft te maken met de bijzondere betekenisdie dit beeld heeft gespeeld in het devotionele leven van hertogin Maria van Gelre.Maria, geboren Marie d’Harcourt, was afkomstig uit Frankrijk en was gedurende negenjaar hofdame aan het hof van Valentina Visconti. Ze verkeerde daarmee in de directeomgeving van het koninklijke hof. In 1405 trouwde ze met Reinald IV, hertog vanGelre. In dat jaar stichtte hij het klooster te Renkum waar het beeld een centraleplaats kreeg in de kapel.

 Ook pastoor Henri ten Have heeft toegezegd op de informatieavond op 15 februari 2018. Het belooft een interessante avond te worden voor iedereen die geļnteresseerd in de cultuurhistorische en religieuze achtergrond van het  Mariabeeld, de betekenis van de devotie in Renkum in de vroege vijftiende eeuw, en hoe dat zich in de loop van de eeuwen heeft gemanifesteerd.Prof. Johan Oosterman heeft toegezegd zijn bevindingen op hoofdlijnen schriftelijk voor 15 februari 2018 aan ons te doen toekomen.