Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

 AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT OOK IN RENKUM!

 

UITNODIGING GEZAMENLIJK GEBED VOOR HET BEHOUD VAN HET BEDEVAARTSOORD VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RENKUM

 
Eerste zaterdag van de maand: 1 februari 2020
 
Eucharistieviering met aansluitend de mogelijkheid van eucharistische aanbidding. 
Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur. 
Celebrant pater F. Vergeer van Missiehuis Mill Hill Oosterbeek
Tijdens de eucharistische aanbidding zal Jezus onder vijftig namen/titels worden aangeroepen. Een machtig gebed van lof, eer, van smeken en danken, speciaal samengesteld door pater Vergeer.
 
Ter info: Afscheid pater F. Vergeer
Pater Vergeer zal deze viering in Renkum helaas voor de laatste keer celebreren vanwege zijn verhuizing naar Zeist.
Na afloop van het gebedsprogramma zal er dan ook om 11.30 uur in de pastorie gelegenheid zijn om afscheid te nemen van de pater. 
De leden van de gebedskring van OLV van Renkum zijn pater Vergeer zeer dankbaar voor zijn inspanningen en hulp de afgelopen jaren. Altijd stond hij klaar om als celebrant voor te gaan en de gebedsviering te begeleiden. Dank u wel pater Vergeer! U zult gemist worden.

 

AANBIDDING ALLERHEILIGST SACRAMENT OOK IN RENKUM!

De  rozenkransviering begint elke zaterdag om 10.45 uur i.p.v 10.30 uur. 
Op de eerste zaterdag van de maand begint om 10.00 uur de eucharistieviering met aansluitend uitstelling Allerheiligste Sacrament tot 11.30 uur.

De Katholieke kerk aanbidt de H. Eucharistie tijdens de H. Mis, maar ook buiten het Misoffer, door de geconsacreerde hosties te bewaren en uit te stellen voor de plechtige verering van de gelovigen.Om aan het Allerheiligst Sacrament de verschuldigde eer te bewijzen stelt de kerk het ter openbare aanbidding uit. Dat gebeurt met de monstrans. De monstrans is een houder waarin de geconsacreerde Hostie wordt geplaatst.

Gedurende de uitstelling worden er speciale gebeden en lofliederen gezongen ter ere van het uitgestelde Sacrament, dus ter ere van Christus, de Heer, die hier tegenwoordig is. Het hoogtepunt van het lof is de zegen met het H. sacrament:een genade, een zegen van Christus zelf.

De  waarde van de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Johannes Paulus II in de Encycliek “Ecclesia de eucharistia” (N°25) schrijft:

“De aanbidding van de Eucharistie buiten de Mis is van onschatbare waarde voor het leven van de Kerk. De aanbidding is nauw verbonden met de viering van het eucharistisch offer. De Tegenwoordigheid van Christus in de heilige gedaanten die na de Mis bewaard worden - aanwezigheid die zolang voortduurt als de gedaanten van brood en wijn intact zijn - komt voort uit viering van het offer en is gericht op de sacramentele zowel als de geestelijke communie. Het is de taak van de Herders ook met hun persoonlijk getuigenis, ertoe aan te moedigen om de eucharistische aanbidding, in het bijzonder de uitstelling van het Allerheiligste, alsook de aanbidding van Christus aanwezig onder de eucharistische gedaanten te koesteren.

Het is mooi om bij Hem te zijn, om dicht aan zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling (vgl. Joh. 13, 25), en om de oneindige liefde te voelen van zijn hart. Als het christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, met name in de ‘vaardigheid van het bidden’, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus die aanwezig is in het Allerheiligste Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare broeders en zusters, heb ik dit ervaren, en heb er kracht, troost en steun in gevonden!

Ook heeft Paus Johannes Paulus II gezegd dat al het kwaad van de wereld overwonnen kan worden door de grote kracht van de altijddurende eucharistische aanbidding. Na de aanslag op zijn leven was één van de eerste initiatieven die hij nam, de instelling van de altijddurende aanbidding in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.”

De heilige Alfonsus Maria de Liguori
onderscheidde zich in het bijzonder op dit gebied en schreef: “Onder alle uitingen van vroomheid is de aanbidding van Jezus in het H. Sacrament de eerste na de sacramenten die aan God het dierbaarst is en voor ons zeer nuttig.”De Eucharistie is een onmetelijke schat: niet alleen haar vieren, maar ook in aanbidding voor haar verblijven buiten de Mis maakt het mogelijk te putten uit de bron van de genade zelf”.                                             

E.M.A Hegeman

Gebedskring van O.L.V. van Renkum