Liturgische vieringen nu verder afgelast t/m Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Zie de berichtgeving alhier.


Kerkopenstelling in de komende periode
Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.
 

Maria Boodschap

Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer is het hoogfeest ter herinnering van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-Katholieke Kerk valt deze feestdag jaarlijks op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis, de geboortedag van Christus. lees meer

 

O.L.V. Ten Hemelopneming
 Dorpsstraat 1
6871 AA Renkum
 Tel: 0317-312321
 Nood: 06-50960603
e
-mail: secretariaat@mariavanrenkum.nl

 

 

 

Geloofsgemeenschap

 

Bedevaartsoord

 

 

 

Contactpersoon Bedevaarten
L. Lotgerink 
Tel: 06 - 53160195
e-mail: lotgerink@planet.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit van den Berg