Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

PERSBERICHT

 
 

UITNODIGING

GELDERSE BEDEVAART TER ERE VAN O.L.V. VAN RENKUM

Op zondagmiddag 29 oktober 2017 vindt in Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
Gelovigen uit heel Gelderland worden speciaal uitgenodigd om aan deze bedevaart deel te nemen.
Toegang is gratis! Vervoer: op eigen gelegenheid

Het bedevaartsprogramma begint om 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed bij Maria van Renkum, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding.
15.45 uur
:  uitstelling van het Allerheiligste Sacrament met Lof.
Vanaf circa 16.00 uur is er in de pastorie en op het terras gelegenheid voor ontmoeting.

Parochianen (ook kinderen) kunnen meelopen in de bloemenprocessie. U moet dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig zijn.

Adres:
Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 te Renkum.

Info: email:
ahegeman@hetnet.nl en www.mariavanrenkum.nl.