Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

Twee verhalen over bedevaarten verschenen in 'Schoutambt en Heerlijkheid'.

 

Impressie bedevaarten park Rosarium Mariae 2013

Enkele rondleiders vertellen:   

Marijke: ‘Ik herinner me dat iemand die haar hele leven al in Heelsum woont zeer verbaasd was: “Ik wist niet dat dit hier was!”

Leny:  ‘Wat ik mij vooral herinner zijn een groepje kinderen, die zo enthousiast waren. Zij konden mij alles vertellen over ieder mysterie. Zij reageerden bij de droevige geheimen , bij de geseling, zelfs boos. “Wat gemeen,” zeiden ze.  De kinderen schreven daarna iets moois in het boek in de kerk.  Ik vroeg hen of ze dit op school hadden geleerd.  Ze zeiden heel verontwaardigd: “Nee, natuurlijk niet, dat hebben onze ouders ons geleerd.”

 Jeanne: 'Ik herinner me dat na afloop van de rondleiding door het park een vrouw in de kerk bij het Mariabeeld spontaan een Maria-lied uit haar eigen geboorteland ging zingen."

 Clara: ‘Ze komen uit heel Nederland en worden ontvangen met een kop soep en een broodje. Het park Rosarium Mariae is een prachtige meditatie-plek om te wandelen en om stil te staan met een overweging en even de waan van de dag los te laten. Ik heb het als heel prettig ervaren en ik hoop mensen door de rondleiding, ieder met zijn of haar rugzak, wat lichter te maken. In deze hectisch tijd blijft Maria altijd aanwezig. Na deze rondgang gaan de mensen hopelijk blij naar huis.’

27-3-14/JvP