Nieuws  Agenda  Organisatie  Vieringen  Rosarium Mariae  Foto's  Links  Historie  Titus Breed  Activiteiten

CONTACTPERSOON  WERKGROEP TAKEN

Willy Lagerwerf
Tel. 0318-525384 
twlagerwerf@kpnmail.nl

 

Activiteitencommissie

 

 

De activiteitencommissie van Renkum stelt zich ten doel om onder auspiciën van de locatieraad en in het kader van het jaarthema van de parochie z.Titus Brandsma een spirituele handreiking te geven aan alle belangstellenden. Wij nodigen iedereen van harte uit aan één of meerdere activiteiten mee te doen.

 

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl 

 

Acolieten

 

 

Mensen vanaf zestien jaar en ouder assisteren de voorganger  tijdens de viering.

 

 

Eric Vacquier Droop

Tel. 0317-315622

ericdroop@hotmail.com

 

 

Bedevaart naar Maria van Renkum

 

 

Vanaf 1956 vindt op de laatste dinsdag in de maand mei de Maria(zieken)bedevaart plaats. Vele vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, zetten zich met hart en ziel in om er voor de bedevaartgangers uit de regio een bijzondere dag van gebed en aandacht van te maken.

 

Fie van Veen 

Tel. 0317-315641

 

Bloemversiering

 

 

De leden van de bloemengroep verzorgen de bloemen en planten volgens een rooster.  Ze dragen zorg voor de bloemstukken op het (Maria) altaar en daarnaast zorgen ze ook dat de kerk met kerst buiten en binnen mooi versierd is.

 

Tanja Poortinga 

Tel. 06  11514344

m.j.poortinga@planet.nl

 

 

Caritas
Banknummer:
NL24ABNA047791524

 

 

Caritas biedt hulp aan mensen in “knelsituaties”. Dit doet Caritas door het geven van hulp aan personen of families die in acute problemen zijn geraakt. Het is een traditie dat Caritas samen met het wijkcontact de Kerstattenties voor ouderen en zieken verzorgt. Een andere vorm van hulp door Caritas is het steun geven aan incidentele projecten van organisaties die belangen behartigen van groepen mensen die het moeilijk hebben.

 

Mirjam Schilder

Tel. 0317-316832

mirjam@familiezweers.nl

Eerste Communie

 

 

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hier aan meedoen. De communie werkgroep regelt de voorbereidingen.

 

Christa Wernand

Tel. 0317-314676

christawernand@hotmail.com

 

Gemengd koor

 

 

Een groep volwassen dames en heren repeteren wekelijks diverse gezangen. Eens in de zoveel tijd zingen ze tijdens vieringen.  

 

 

Mirjam Schilder

Tel. 0317-316832

mirjam@familiezweers.nl

 

 

Gezinsvieringen /
Kom in de kring

 

 

Deze werkgroep verzorgt van tijd tot tijd in het weekend gezinsvieringen. Kom in de kring: een manier van vieren met jonge kinderen rondom een levensbeschouwelijk thema.
Willy Lagerwerf
Tel. 0318-525384 
twlagerwerf@kpnmail.nl

 

Handwerkinloop

 

 

Iedere donderdagmorgen is de pastorie van 10.00 - 12.00 uur open voor een Handwerkinloop. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een gezellig praatje wordt er samen gehandwerkt. Of als men iets wil leren is er hulp aanwezig.

 

Hans Gelderman

Tel. 0317-313092
hans@gelderman.nu

 

 

Herenkoor

 

 

 

Een groep mannen uit het gemengd koor vormen het herenkoor zij zingen eens in de zoveel tijd bij vieringen.

 

 

Gerrit van den Berg

Tel. 0317-316359

webmaster@mariavanrenkum.nl 

 

Kerkarchief

 

 

Het beheren van het parochiearchief, die zich in de pastorie bevindt.

 

 

Bert Post

Tel. 0317-316419

bertpost@linkppo.nl

 
Kinderkoor


 

Dit koor van een groep kinderen oefent wekelijks en zingen bij gezinsvieringen en bij speciale gelegenheden.

 
 
Carmen Zschuschen

Tel. 0317-315668
Zsuschen52@hotmail.com

 

Koffieschenken

 

 
Na de viering is er een mogelijkheid om samen te zijn, onder het genot van een kopje thee/koffie. Deze werkgroep zorgt er voor dat dit allemaal klaar staat en probeert voor u een goede gastvrouw / -heer zijn.

 

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl 

 

Kosters

 

 

In samenwerking met de voorganger een goede viering verzorgen met alle facetten er om heen.

 

Theo Swiebel

Tel. 0317-313526

a.swiebel@hetnet.nl 

 

Mariahof
Banknummer:
NL13RABO0385094477

 

Behoud en onderhoud van het Mariahof (kerkhof).

 

 

Marian Blaauw

Tel. 0317-316090

marian_blaauw@hetnet.nl 

 

Misdienaars

 

Kinderen die de Eerste H Communie ontvangen hebben assisteren de voorganger  tijdens de viering.

 

Yvonne Rozendaal

Tel. 0317-312167

w.h.mrozendal@freeler.nl

 

MOV: Missie Ontwikkeling en Vrede

 

 

Als werkgroep trachten wij onszelf en de parochiegemeenschap te attenderen op, te interesseren voor problemen in de Derde Wereld en voor de oorzaken van wat in de samenleving onrechtvaardig oftewel mensonwaardig is.

 

Tijdelijk adres:

hans@gelderman.nu

 

 

Parochieblad TitusBreed

 

 

Het parochieblad van de kerk. Houdt de parochianen op de hoogte van allerlei zaken die binnen de katholieke kerk en de parochie spelen.

 

Marijke van Silfhout    

Tel. 0317-314987 

marijkealkema@planet.nl    

 

 

  

Verhalen lezen

 

 

 

“GELOVEN NU”, dit is de titel van het boek waarmee we werken; het wordt uitgegeven door de KBS/VBS .

Wilt u graag meedoen aan verdieping in teksten uit de Bijbel, dan kunt u zich aansluiten bij onze groep die 8 keer per jaar bij elkaar komt.
We lezen een tekstgedeelte met elkaar en beantwoorden daar vragen over. Deze vragen hebben te maken met ons persoonlijk geloof.

 

Marijke van Silfhout    

Tel. 0317-314987 

marijkealkema@planet.nl     

 

Voorgangers

 

Zorgt voor invulling van het rooster voor WOCO-diensten en het zoeken van voorgangers,  en  verzorgen van WOCO-dienst op Rijnhof.

 

Mirjam Schilder

Tel. 0317-316832

mirjam@familiezweers.nl 

 

Vormsel

 

 

Het sacrament van het vormsel wordt in onze parochie op 2017 toegediend bij jongeren van 13 en 14 jaar oud van de parochie Renkum en Heelsum. Deze werkgroep doet de voorbereiding.

 

Christa Wernand

Tel. 0317-314676

christawernand@hotmail.com

 

Vrienden van het Koor Banknummer: NL75RBRB0826200257


 

Zij die de koren een warm hart toedragen kunnen hun sympathie laten blijken door een geldelijke donatie te storten op Postbank rekeningnummer: 6933899 ten name van “RK Kerkkoor’ Renkum.

 

Marja Bos-Paap

Tel. 0317-315413

sjaak.marja@hetnet.nl

 

Wijkcontact

 

 

 

Het wijkcontact zorgt voor een zo goed mogelijk contact tussen kerk en parochianen. Zij houden zich bezig met onder andere; bezoek van zieken, verjaardagen, jubilea, geboortes, rondbrengen van de parochiegids en kerstattenties.