Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie z. Titus Brandsma

Aanmelden voor een viering

Wilt u zich aanmelden voor het bijwonen van een viering in onze kerk.
Dat kan via de knop hiernaast ondervermelding van de data.

Eéndaagse bedevaart naar Maria van Renkum op 15 augustus, feestdag van OL Vrouw ten Hemelopneming

Bisschop mgr. Herman Woorts is celebrant in de eucharistieviering, gevolgd door de processie. Een rondleiding door het Mariapark met zijn iconen en een uitleg over Maria van Renkum en de (bedevaart)historie. De bedevaart wordt geopend met het rozenkransgebed en afgesloten door een Marialof, met pastoor Henri ten Have. Koffie, thee en gebak, en een uitgebreide lunch zijn opgenomen in het dagprogramma.

De dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur: Rozenkransgebed in de kapel bij het beeld van Maria van Renkum

10.00 uur: Ontvangst pelgrimsgroep in de pastorie met koffie/thee en gebak

11.00 uur: Eucharistieviering, gecelebreerd door bisschop Woorts en pastoor Ten Have, met zang door het Caeciliakoor o.l.v. Hans Gelderman. Aansluitend op de Heilige Mis is de processie waarbij de beeltenis van Maria van Renkum door het Mariapark wordt gedragen. Bisschop Woorts geeft op het kerkplein de zegen aan de kerkgangers. Voor allen is er ontmoeting met koffie/thee op het kerkplein

ca. 13.00 uur:Gesprek van bisschop Woortsmet de pelgrimsgroep in de pastorie. Uitgebreidelunchmet soep, broodjes, fruit

ca. 14.00 uur: Rondleiding door iconenschilderes Marijke van Silfhout door het Mariapark. In dit Rosarium Mariae zijn 20 iconen geplaatst die mysteries in het leven van Jezus en Maria uitbeelden, zoals de ten Hemelopneming van Maria

ca. 15.00 uur: uitleg door John Bartels, voorzitter van de Stichting Maria van Renkum, bij Maria van Renkum over het beeld zelf en de historie van het bedevaartoord

15.15 uur: Marialof in de kapel, waarin pastoor Ten Have voorgaat. Organist is Henkjan Klok, cantor Tine Neijenhuis.

16.00 uur: Afsluiting met frisdrank in de pastorie.

19.Icoon Mariapark.Maria ten Hemelopneming.zonder rand

Icoon Maria ten Hemelopneming, Mariapark Renkum

 

Aanmelding
Meer informatie vindt u op www.huisvoordepelgrim.nl. Ga daarna naar Pelgrimini’s >  bedevaartplekken en zoek de bedevaart naar Renkum.
U kunt zich hier inschrijven via een aanmeldpagina, of u kunt bellen naar
043 – 321 57 15.
De deelname kost € 20,- per persoon, koffie, thee, gebak, frisdrank en lunch inbegrepen.

Pelgrimini Maria van Renkum 15 augustus 2021.Huis voor de Pelgrim

De webpagina van het Huis voor de Pelgrim, mini-pelgrimages

Opgave voor de viering
De eucharistieviering met processie op zondag 15 augustus 11.00 uur in de kerk van Renkum is natuurlijk toegankelijk voor iedereen. Omdat er meer kerkgangers worden verwacht dan het toegestane maximale aantal, dient u zich voor deze viering te registreren. Dat kan via een mailbericht aan Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com .
Ook bij het Rozenkransgebed, om 9.30 uur, en het Marialof, om 15.15 uur, is ieder van harte welkom!

Oproep tot gebed voor overwinning van de coronaviruspandemie

Kardinaal Eijk doet een oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede tot deze intentie de rozenkrans gebeden.

De aartsbisschop van Utrecht schrijft: “De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. 

Foto: deze rozenkrans was van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.”

home O.L.V kerk Maria van Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
secretariaat@mariavanrenkum.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum

z. Titus Brandsma

Gemeenschappen

Handige links

Parochieblad