Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie z. Titus Brandsma

ZATERDAGMIDDAG CONCERTEN IN DE KATHOLIEKE KERK VAN RENKUM

Vrijwilligers van het jaar 2021

Zondag 12 september, hebben we een bijzondere viering gehad: een feestelijke Startzondag! We boften, want Erik Rozeman deed voor het eerst zelfstandig een viering in ons parochieverband. Hij is priester in opleiding en benoemd nu pastor Dieteren vertrokken is. We hadden een mooie communieviering, en een heel goede overweging over de mogelijke opvattingen van “geloven”.

Aansluitend bij de mededelingen begon onze “start”.

Geweldig om weer met zoveel mensen in de kerk te zijn en van elkaar te horen waar we zoal in de vrijwilligersgroepen mee bezig zijn. Enkele van deze groepen presenteerden zich bij monde van hun coördinator- t.w. de kindervieringen- de 75plus koffie ochtenden- de bloemengroep- de schoonmaak/ klusgroep- de eerste-communiegroep. De laatste werd vertegenwoordigd door Mirjam Schilder. Zij vertelde van de werkzaamheden rond de eerste communie en hoe ze dit al jaren (15 jaar?) gedaan had. Ze zoekt nu naar opvolging. Ieder kreeg bij de ingang een lijst waarop de werkgroepen en hun contactpersonen vermeld staan waarmee aanmelding voor één van de groepen gemakkelijk gemaakt wordt. Er zijn veel mensen nodig, want de doorsnee leeftijd in de groepen is nogal hoog!

Mirjam blijft voor de zondagse kinder- en gezinsvieringenvieringen waar zij zich ook al jaren voor inzet en in overleg met de betrokkenen de boekjes maakt. Daarbij is zij sinds de oprichting bestuurslid van de Stchting Maria van Renkum. Een actief lid van onze geloofsgemeenschap!

Ook Caroline Steins is zo’n betrokken lid; samen met Mirjam, Leila en Nicole staat zij al jaren paraat voor de zondagse kinder- en gezinsvieringen. Behalve dat is zij  ook secretaresse van het wijkcontact en houdt onze ledenadministratie bij.

Als pastoraatsgroep en lokatieraad leggen we ons oor voortdurend te luisteren naar wie de meeste stemmen gaan voor de “Vrijwilliger van het jaar”; het is altijd moeilijk want lijstjes met criteria zijn daar niet voor, maar gezien hun inzet, ook in de Coronatijd, staken zij er wat bovenuit! Zij hielden via de app contact met ouders en kinderen, werken aan de toekomst heet dat!

We hebben nu twee vrijwilligers van het jaar; hun portret ziet u hier- Mirjam en Caroline!  Bloemen en wijn voor hen; voor ons wachtte buiten koffie met door vrijwilligers gebakken lekkers  en een feestelijk glaasje met o.a. een heerlijk pasteitje!

De glimlach op het gezicht van Maria van Renkum

“Het eerste dat Bernadette zag bij de verschijning van Maria in de grot van Lourdes was haar glimlach. ‘Wees niet bang, ga niet weg, ik ben bij jou,’ zei Maria’s glimlach tot haar. Tijdens haar derde verschijning beloofde Maria aan Bernadette niet het geluk in deze wereld, maar in die andere. Bernadette, die veel lijden kende, stond die glimlach van Maria altijd voor ogen.” Dit zei mgr. H. Woorts op 15 augustus in de viering van het Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum.

Mgr. Woorts met medepelgrims bij feest Maria ten Hemelopneming

De bisschop verbond er een boodschap aan voor de in de kerk verzamelde bedevaartgangers: “Medepelgrims, wij zijn op weg naar het Huis van de Hemelse Vader, waar Maria met lichaam en ziel is opgenomen. Jezus sprak: ‘In het Huis van mijn Vader is plaats voor velen. Als ik ben heengegaan en een plaats voor jullie heb bereid, kom ik terug om jullie op te nemen bij Mij.’ Dit is een prachtige belofte en die gold natuurlijk allereerst Maria.”

De Mariakerk van Renkum was zondag 15 augustus de bestemming van een ‘pelgrimini’, een eendaagse bedevaart georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim, de 100-jarige bedevaartorganisatie. Het was de eerste pelgrimini in het gebied van het Aartsbisdom Utrecht. Uit heel het land waren 27 pelgrims naar Renkum gekomen. Mgr. Woorts en pastoor Henri ten Have begroetten enthousiast hun streekgenoten (van geboorte of parochieverband), hun medepelgrims en de parochianen van de zalige Titus Brandsma parochie waartoe Renkum behoort.

Overweging

Intenties toevertrouwd aan Maria van Renkum
Het bedevaartsoord Renkum is de plaats van het beeld van Maria van Renkum. Het dateert van rond 1350, het Christuskind op de schoot van Maria, zetel der wijsheid. “Als je goed kijkt, zie je dat Maria van Renkum glimlacht,” merkte mgr. Woorts op. “Op mijn werkkamer staat een replica van het beeld van Maria van Renkum. Het is mijn gewoonte om brieven en kaarten die ik ontvang, onder dit beeld te leggen om ze als intentie aan Haar toe te vertrouwen. Dat doen we nu hier ook: onze gebeden, onze intenties aan Maria toevertrouwen en met haar aan de Heer zelf.”

In de geest van de dag ging het gebed uit naar de zwaar getroffen volkeren van Afghanistan en Haïti, en baden de kerkgangers ook voor vrede tussen Israël en de Palestijnen, gezinnen en families, de toekomst van pelgrimsoorden en oplevende bedevaarten, en het voorspoedig herstel van kardinaal Eijk en bisschop Smeets van Roermond.

Afscheidsgroet
Heel de feestdag te gast
De bedevaartgangers van het Huis voor de Pelgrim waren heel de feestdag van Maria ten Hemelopneming te gast bij Maria van Renkum: het Rozenkransgebed en de gezamenlijke ontvangst, de Eucharistieviering en de processie met het Mariabeeld door het Mariapark, de lunch, een rondleiding langs de 20 iconen in het Mariapark met de mysteries in het leven van Jezus en Maria, uitleg over de geschiedenis van het beeld en bedevaartsoord Maria van Renkum, en de afsluitende Mariahulde met Sacramentslof.
 

Aan het eind van het Lof, waarin de kerk vervuld werd van prachtige orgelmuziek en Marialiederen, herhaalde mgr. Woorts de laatste zin uit het Evangelie van de dag: ‘Maria keerde naar huis terug’. “Wij gaan naar huis en blijven als medepelgrims in gebed met elkaar verbonden,” waarna een afsluitende groet aan Maria van Renkum werd gebracht.

 

Willemien Hegteler (Epe)

De bedevaartgangers keerden vol van herinneringen huiswaarts maar ook met een rozenkrans, gemaakt door Carmen Zschuschen die deze dag het eten en drinken had verzorgd.

  Foto impressie 15 augustus 2021

“Bij alle kapelletjes stop ik. In mijn leven heb ik veel meegemaakt. Maria ben ik dankbaar voor haar steun.” Na heel vaak bij Maria in Lourdes te zijn geweest, in Banneux, Klein Lourdes Tienray en Heiloo, kozen Willemien Hegteler uit Epe en haar man voor de pelgrimini dichtbij naar Maria van Renkum. “Het was hier voortreffelijk, een tien.
 
Vlnr. Ramon Fluitma, Linda van Dijk-Boot en Dennis van Dijk
“Na de 18de keer Lourdes ben ik de tel kwijtgeraakt,” zegt Schiedammer Dennis van Dijk, die samen met zijn vrouw Linda van Dijk-Boot voor de eerste keer in Renkum is. Linda is zeer slechthorend en werd bijgestaan door gebarentolk Ramon Fluitma. “Een bijzondere dag met fijne gesprekken in een mooie omgeving,” oordeelt Linda. “Heel graag wilden we weer naar Lourdes, maar nu dat niet kon, is onze eerste pelgrimini naar Maria van Renkum een uitkomst,” vertelt Dennis.
 
Bijzonder is ook het verhaal van Gerard van Hooft uit Kerkdriel. Samen met zijn moeder had hij zich opgegeven voor de pelgrimini naar Heiloo, maar een maand voordien overleed zij. Gerard ging alleen naar Heiloo en gaf zich daar meteen op voor de pelgrimini Maria van Renkum. “Echt een heel mooie devotiedag,” zegt Gerard, “en een goed
Gerard van Hooft (Kerkdriel)

Mgr. Woorts tijdens zijn overweging: ‘Maria is bij ons’.

Bisschop Herman Woorts en pastoor Henri ten Have in gebed na de processie met het Mariabeeld.

Iconenschilderes Marijke van Silfhout leidt de pelgrims rond door het Mariapark.

De bisschop ontvangt de eerste rozenkrans, gemaakt door Carmen.

Afscheidsgroet aan Maria van Renkum.

Maria Tenhemelopneming 15 augustus 202§
Carmen Zschuschen en Bisschop Woorts

Oproep tot gebed voor overwinning van de coronaviruspandemie

Kardinaal Eijk doet een oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede tot deze intentie de rozenkrans gebeden.

De aartsbisschop van Utrecht schrijft: “De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. 

Foto: deze rozenkrans was van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.”

home O.L.V kerk Maria van Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
secretariaat@mariavanrenkum.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum