Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie z. Titus Brandsma

Geloofsgemeenschap O.L.V. Ten Hemelopneming Renkum - Heelsum

Aanmelden voor een viering

Wilt u zich aanmelden voor het bijwonen van een viering in onze kerk. Dat kan via onderstaande knop ondervermelding van de data.

Publiek kiest Mariakerk Renkum als de meest gastvrije van het Oosten

De kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming in Renkum, deel van de parochie zalige Titus Brandsma, is door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland! Donderdag 29 oktober maakte Roy de Witte, gedeputeerde cultuur en erfgoed van de provincie Overijssel bekend, dat de Renkumse kerk de publieksprijs van 1.000 euro heeft gewonnen met liefst 1.269 van de ruim 5.000 uitgebrachte stemmen. De Stichting Welkom in de Kerk heeft de verkiezing georganiseerd. De H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum won de hoofdprijs van de vakjury, de Sint Maartenskerk in Zaltbommel de aanmoedigingsprijs.

Van de tien genomineerde kerken in Gelderland en Overijssel kreeg de Mariakerk van Renkum 25% van de publieksstemmen. Gedeputeerde Roy de Witte stak niet onder stoelen of banken dat de Renkumse kerk ‘de terechte winnaar’ is. De vakjury was onder de indruk van het gebouw, de bedevaarten zoals de bloesembedevaart, en de banner ‘de kerk blijft open’. “De Mariakerk heeft een open houding en maakt verbinding met de buurt en het dorp. Gastvrijheid moet je doén, met de passie en beleving van vrijwilligers. Met vertrouwen in het geloof en het openstaan voor andere mensen”, aldus De Witte.
Samen met het geldbedrag van de publieksprijs ontvangt de kerk van Renkum ook een over de kerk gemaakte promotiefilm en speciale aandacht in het magazine Gastvrij.
De deelname aan de verkiezing is verzorgd door de Stichting Maria van Renkum, die de gastvrijheid van de dagelijks geopende kerk en pastorie, het gevarieerde bedevaartprogramma en de inzet van veel vrijwilligers succesvol over het voetlicht wist te brengen.
De verkiezing is mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de provincies Gelderland en Overijssel. Het was nu een proefproject, het is de bedoeling om de wedstrijd uit te rollen over heel het land om ‘de meest gastvrije kerk van Nederland’ aan te wijzen.
Op https://youtu.be/6LqjNjRA_r4is de bekenmaking van meest gastvrije kerk van het Oosten te zien.

Roy de Witte maakt bekend wie de publieksprijs heeft gewonnen: de Mariakerk van Renkum.

Dit is het promotiefilmpje voor de Mariakerk van Renkum: https://www.youtube.com/watch?v=eanLQEUM3EA

Roderick Vonhögen was voor zijn KRO-programma ‘Roderick zoekt licht’ te gast bij de viering van Maria ten Hemelopneming in Renkum en de internationale viering in Wageningen. De uitzending ‘Wereldkerk in Nederland’ kunt u hier terugkijken: https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/24-10-2020/KN_1716081

 

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Dat we juist in deze periode verbonden zijn in het gebed, waarover de heilige Teresia vanLisieux zegt: “Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde te midden van de beproeving evengoed als midden in de vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimermaakt en mij met Jezus verenigt.”

De tekst van het pastoraal woord van kardinaal Eijk.  kardinaalEijk
 Het gebed van de Nederlandse bisschoppen vanwege de coronavirus-pandemie

‘Vrouwen van Nu Wageningen’ enthousiast te gast bij Maria van Renkum

De ‘Vereniging Vrouwen van Nu Wageningen’ heeft een geschikte plek ontdekt om – zeker ook in coronatijd – op bezoek te komen: de Mariakerk en het Mariapark in Renkum. Voor twaalf leden leidt 22 september de excursie op de fiets naar de kerk. Op het programma staat een lezing over de geschiedenis van de icoonschilderkunst, met een rondleiding door het Rosarium Mariae om de Renkumse iconen te aanschouwen. Het gezelschap komt ook heel veel te weten over de historie van de kerk en vooral het beeld van Maria van Renkum. “Wat een informatief en inspirerend programma”, zegt initiatiefneemster Jeanne van Poppel na afloop, “op een prachtige plek, met activiteiten buiten en binnen, ruimte om te bewegen en elkaar te spreken, met lekkere koffie en koek erbij”.

‘Vrouwen van Nu’ is een landelijke vereniging, waarvan Wageningen zo’n 95 leden telt. Zij zijn liefhebbers van kunst, literatuur en (streek)geschiedenis, bezoeken musea, gaan met elkaar op de fiets of te voet op pad, en luisteren graag naar lezingen. Vroeger of later moest het bedevaartsoord Maria van Renkum wel hun reisdoel worden.
Leny Lotgerink van de werkgroep bedevaarten heet als gastvrouw de groep hartelijk welkom in de pastorie. “Katholiek betekent algemeen of universeel, onze kerk staat open voor iedereen.” Voor bijna alle vrouwen is het hun eerste bezoek aan de kerk van Renkum.

Schilderkunst in oost en west

Marijke van Silfhout vertelt aan de hand van afbeeldingen over de ontwikkeling van de icoonschilderkunst. Zij laat zien hoe de oosterse en de westerse religieuze schilderkunst zich in de loop der tijd gescheiden hebben ontwikkeld. In de oosterse kerken hebben steeds strikte regels gegolden voor het iconisch afbeelden van de Moeder Gods en Christus. De icoon van de oudtestamentische Drievuldigheid, verwijzend naar de vooraankondiging door drie engelen aan Abraham van de Vader, Zoon en Heilige Geest, in 1425 geschilderd door de Russische monnik Andrei Rublev, verschilt hemelsbreed van het uitbundige Lam Gods-retabel (1432) van de hand van de gebroeders Van Eyck.
De ‘Vrouwen van Nu’ bewonderen de 20 iconen in het Rosarium Mariae over het leven van Jezus en Maria, waarbij Marijke uitleg geeft. Opvallend vaak herkennen en kennen leden van het gezelschap de religieuze afbeelding.
Een van huis uit hervormde Heelsumse vertelt onderweg dat zij als jong kind ademloos stond te kijken naar een stoet prachtig wit geklede meisjes die de katholieke kerk van Renkum binnen trok. “Bij hen wil ik ook horen”, zei ze thuis tegen haar moeder die antwoordde: “Daar is absoluut geen sprake van!”

Marijke van Silfhout (tweede van rechts) legt uit wat op de iconen in het Mariapark staat afgebeeld, en waarom ze zó geschilderd zijn.

1200 jaar katholiek Renkum

Daarna is het in de kerk bij het beeld van Maria van Renkum de beurt aan John Bartels om te verhalen over kerk en beeld. In grote stappen en geestdriftige beschrijvingen wandelt hij door 1200 jaar katholieke Renkumse geschiedenis, want zo oud is de kleine kapel die hier gestaan heeft. De eerste katholieke kerk is in de 12eeuw gebouwd en heeft (na de Reformatie als protestantse kerk) tot 1863 bestaan. Het beeld van Maria van Renkum verschijnt in het jaar 1380 in een kapel in de uiterwaarden, die wat later wordt opgenomen in het gestichte klooster ‘Onze Lieve Vrouwe’. Door de nonnen in veiligheid gebracht bij de Reformatie, keert het beeld van Maria van Renkum 3½ eeuw later, in 1928, terug in de nieuw gebouwde katholieke kerk. Daarmee wordt ook de eeuwenoude traditie van Renkum als bedevaartsoord hersteld, die in 1380 begon en vanaf 1406 sterk toenam met de komst van de oudst bekende pelgrim, Maria van Gelre, nicht van de Franse koning en echtgenote van de hertog van Gelre.
“Het beeld van Maria van Renkum staat niet alleen op de lijst van het nationaal erfgoed, maar heeft ook persoonlijk betekenis voor pelgrims en andere bezoekers”, zegt John. “Maria van Renkum lijkt je echt aan te kijken, biedt je troost, zegt als het ware: ‘het komt wel goed’.” En tot besluit: “In de jaren ’20 van de vorige eeuw werd gezegd: ‘Als Maria van Renkum terug wil naar Renkum, dan komt zij terug.’ Zo geschiedde het in 1928. In onze tijd zeggen we: ‘Als Maria van Renkum in Renkum wil blijven, dan blijft zij’.”
De “Vrouwen van Nu Wageningen” zijn er stil van.

Vrouwen van Nu Wageningen.John bij Mariabeeld

Staand vóór het beeld van Maria van Renkum
verhaalt John Bartels over de rijke historie.

Groepsontvangst

Voelt u iets voor een groepsbezoek aan Maria van Renkum, als bedevaartgangers of gewoon geïnteresseerde, dan kan door de werkgroep bedevaarten rekening houdend met uw wensen een ontvangst en programma voor u organiseren. Neemt u contact op met Leny Lotgerink, tel. 06 53160195, lotgerink@outlook.com.

Klokken van onze kerk raken midden in de nacht op drift

home O.L.V kerk Maria van Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
secretariaat@mariavanrenkum.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum

z. Titus Brandsma

Gemeenschappen

Handige links

Parochieblad