Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie z. Titus Brandsma

Geloofsgemeenschap O.L.V. Ten Hemelopneming Renkum - Heelsum

Mgr. Hoogenboom leidt viering bij Maria ten Hemelopneming

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat vrijdag 14 augustus om 19.00 uur voor in de eucharistieviering ter ere van Maria ten Hemelopneming. In de bedevaartkerk van Maria van Renkum, toegewijd aan OL Vrouw ten Hemelopneming, vindt aan de vooravond van dit Hoogfeest deze bijzondere viering plaats. Pastoor Henri ten Have is mede-celebrant. Het is de eerste Mariabedevaart in Renkum die dit jaar doorgang kan vinden!

Het wordt een eucharistieviering mét aansluitend een processie door het Mariapark. Kerkgangers die daartoe in staat zijn, kunnen in de processie meelopen op anderhalve meter afstand van elkaar. Een replica van het beeld van Maria van Renkum wordt in de processie voorop gedragen. Aan het eind van de rondgang verzamelen alle gelovigen zich op het kerkplein, waar bisschop Hoogenboom hen de zegen geeft.
Daartoe wordt het kerkplein afgesloten voor auto’s, behalve voor minder-valide kerkgangers. Achter de aangrenzende winkelstraat ligt ruime parkeergelegenheid.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Aanmelding
U kunt zich voor de Renkumse viering van Maria ten Hemelopneming opgeven via de pastorietelefoon, nummer (0317) 312 321, op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Natuurlijk mag u in dat uur ook langskomen op Dorpsstraat 1 om u aan te melden; koffie en thee staan klaar.
De kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming telt 84 zitplaatsen, die voldoen aan de anderhalve meter-afstandsregel. Wanneer u zich tijdig inschrijft, bent u zeker van een zitplaats.
De geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum treft voorzorgsmaatregelen, zodat we met ons allen het feest van Maria ten Hemelopneming goed en verantwoord vieren kunnen.

Andere vieringen
Zondag 16 augustus om 10.00 uur is pater Frans Bomers voorganger van de eucharistieviering in Renkum, zondag 30 augustus om 9.30 uur draagt pastoor Henri ten Have hier de Heilige Mis op.
Voor eucharistievieringen schrijft u zich in via de pastorietelefoon. Voor gebedsvieringen (zonder uitreiking van de communie) hoeft u zich niet meer op te geven. Bij de ingang van de kerk wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd. Voor een overzicht van de vieringen tot en met 6 september,
 Zaterdag 15 aug. 2020 Eucharistie en Aanbidding
Vieringenrooster Renkum-Heelsum.4 juli – 6 september 2020

Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop en
vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht.

U kunt nog stemmen voor Renkum als gastvrije kerk

De Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting ‘Welkom in de Kerk’ heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd. Stem voor de publieksprijs via internet op www.gastvrijekerk.nl op onze kerk en zeg het voort!  

In de eerste helft van april werden 5000 stemkaarten in Renkum-Heelsum verspreid. Verder hopen we, dat veel mensen via hun eigen bestanden anderen vragen op onze kerk te willen stemmen. Dit kan via de pc en/of een mobielnummer. Beschrijving: http://stichtingmariavanrenkum.nl/wp-content/uploads/2020/03/Symbool-link-SMR.png                  Tien genomineerde kerken Verkiezing Meest Gastvrije Kerk bekend

home O.L.V kerk Maria van Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
secretariaat@mariavanrenkum.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum

z. Titus Brandsma

Gemeenschappen

Handige links

Parochieblad