Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie H. Titus Brandsma

Concerten iedere laatste zaterdag van de maand

De entree is gratis en voor iedereen toegankelijk. Een concert duurt drie kwartier en bij de uitgang is er gelegenheid voor een praatje met een drankje. Er staat er een mandje voor een bijdrage aan het herstel van het orgel.

Concerten iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 – 16.45 uur.

 

UITNODIGING
Op zondagmiddag 10 december 2023 vindt in de Mariabedevaartskerk Renkum, Dorpsstraat 1 een bijzonder programma plaats, dat in het teken zal staan van het feest van O.L.V. van Guadalupe.

Het programma wordt begeleid door priester Koos Smits uit Utrecht.

Thema: de liefde van Maria voor het ongeboren kind. 

15.00 u  Heilig uur met het Kroontje van de Goddelijke barmhartigheid, Eucharistische aanbidding, lof, en het pro life rozenkransgebed
16.00 u  Eucharistieviering, met muziekduo Magnificat
17.00 u  persoonlijke toewijding aan de maagd Maria
Na afloop koffie en thee in de pastorie met gelegenheid voor ontmoeting.

ONZE KERK VIERT HAAR EEUWFEEST

De kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum bestaat 100 jaar. Op 11 september 1923 is de kerk aan het begin van de Dorpsstraat ingewijd door aartsbisschop mgr. Van de Wetering. Maar een eeuw is maar een deel van de lange kerkhistorie van Renkum: die gaat ruim tien eeuwen terug naar het jaar 1000, toen er al een kapelletje stond…
De geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum viert het eeuwfeest van de huidige kerk. Zaterdag 9 september (14.00 uur) is er een processie door het dorp. Zondag 10 september om 10.00 uur is de feestelijke Eucharistieviering. Daarna volgt een receptie. Alle medeparochianen worden van harte uitgenodigd Onze Lieve Vrouw te bezoeken. Kunt u niet in het jubileumweekend komen? De kerk van Renkum is dagelijks geopend van 9.00 tot 16.00 uur, en maandag tot en met vrijdag bent u ook ’s ochtends welkom in de pastorie, met koffie en thee.

De oude kerk 1839-1923

We schrijven het jaar 1838. Pal vóór de plaats waar de kerk nu staat, wordt haar voorganger gebouwd: een eenvoudig waterstaatskerkje, – rond de helft van de 19e eeuw ontwerpt Rijkswaterstaat de kerkgebouwen. Het heeft dienst gedaan tot 1923, maar al veel eerder is het te klein geworden. Buiten de volle kerk moeten Renkumse gelovigen de Mis volgen. Begin 20e eeuw (Renkum is dan een kwart eeuw zelfstandige parochie) ontvangt het parochiebestuur een grote som geld voor nieuwbouw. De verdere financiering vergt tijd. Onder leiding van de voortvarende pastoor Wolters worden percelen in de omgeving van de Utrechtseweg aangekocht. In 1920 beschikt de parochie over 5½ hectare grond voor een nieuwe kerk, processiepark, klooster, scholen en begraafplaats. Al deze voorzieningen zijn nu nog zichtbaar.

0918-RK-kerk-Deo-Sacrum-nabij-Campman-Renkum
IMG_0088

De nieuwe kerk 1923

Jos Th.J. Cuypers, zoon van de al even bekende architect Pierre, ontwerpt de kerk. De bouw wordt gegund voor een bedrag van 97.650 gulden (zo’n 44.400 euro). Na de inwijding volgt de overbrenging van het Heilig Sacrament, de sloop van de oude kerk, de bouw van de pastorie en de aanleg van processiepark en begraafplaats. Binnen enkele jaren tijd heeft Renkum een compleet parochiecentrum.

Oorlogsschade
De zwaarste slag krijgt het kerkgebouw OLV ten Hemelopneming te verduren in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Slag om Arnhem. Binnen zo’n zeven jaar worden het verwoeste of zwaar beschadigde altaar, orgel, angelusklok en de gebrandschilderde ramen rond het priesterkoor vervangen en vernieuwd.

Gemeenschap van mensen
Belangrijker dan gebouw en geschiedenis is het geloof dat mensen verbindt. Mensen die hun geloof in lief en leed met elkaar delen in de kerk en gemeenschap. Talrijke vrijwilligers zetten zich in voor hun kerk en processiepark. Gelukkig hoeven kerkgangers niet meer buiten te staan, maar kunnen zij niet alleen bij vieringen, maar dagelijks naar binnen, om te bidden bij Maria en een kaars op te steken.
Renkum-Heelsum zet zijn kerkelijke geschiedenis van ruim duizend jaar voort. Een kapelletje anno 1000, de eerste parochiekerk, het klooster (met ‘onser liever Vrouwen Capellen van Redichem’ – de kapel van Maria van Renkum), de schuilkerken na de Reformatie, de schuurkerk in de uiterwaarden, de opeenvolgende kerken op de huidige plaats. Elk verleden heeft zijn toekomst.

Katholieke kerk Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Pastorie open: 9.30 – 11.30 uur
Tel: 0317-312321
Spoed: 06-50960603 
renkum@pztb.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum