Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie H. Titus Brandsma

Concerten iedere laatste zaterdag van de maand

De entree is gratis en voor iedereen toegankelijk. Een concert duurt drie kwartier en bij de uitgang is er gelegenheid voor een praatje met een drankje. Er staat er een mandje voor een bijdrage aan het herstel van het orgel.

Concerten iedere laatste zaterdag van de maand van 16.00 – 16.45 uur.

 Poster concert 24 juni 2023

Viering van het Hoogfeest van het Heilig Hart op zondagmiddag 18 juni in bedevaartskerk Renkum! (14.30 -17.00 uur)

O.L.V. van Renkum

Jezus’ Hart staat symbool voor al de liefde, al de compassie, die Christus voor ons heeft. Maar evenzeer voor al het lijden dat Hij hiervoor heeft moeten ondergaan.
Op het H. Hartfeest denken we bijzonder aan zijn milde Hart, we danken Jezus voor alle liefde die daarin gelegen is. 
Het programma begint om 14.30 uur met de H. Hartverering bij het H. Hartbeeld met gebed, liederen en bloemen, en de zegening van meegebrachte H. Hartbeelden en prenten.
Aansluitend is er een plechtige eucharistieviering en een H. Uur met toewijding aan het Goddelijk Hart.  Celebrant: priester K. Smits.
Na afloop(17.00 uur) is er een gezellige samenkomst in de pastorie. Deelname gratis.  U bent van harte welkom! 

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
renkum@pztb.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum