Geloofsgemeenschap onze lieve vrouw ten hemelopneming

Wij zijn onderdeel van de RK Parochie z. Titus Brandsma

ZATERDAGMIDDAG CONCERTEN IN DE KATHOLIEKE KERK VAN RENKUM

Coronaregels versoepeld: meer kerkgangers

Bisschoppen: vaccineer!
Wel roepen de bisschoppen de bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.

“Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Nieuwe richtlijnen
Voor onze parochie zien de regels er samengevat zó uit:
* De anderhalve meter in de kerk wordt losgelaten, als het kerkgebouw tijdens de viering voldoende wordt geventileerd
* aanmelding en registratie voor een viering is niet meer nodig
* er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd
* samenzang is weer toegestaan. Voor het koor gelden eigen regels: koorleden staan schuin achter elkaar op anderhalve meter afstand en de koorruimte moet voortdurend worden gelucht
* geen handen schudden bij de vredeswens
* het uitreiken van de communie gebeurt door de voorganger met de gereinigde hand. Het kuchscherm blijft, de voorganger mag ook een gelaatsscherm gebruiken. Communie op de tong is niet toegestaan
* collectemandjes blijven achterin de kerk staan
* wijwaterbakjes blijven leeg
* biechten kan alleen in een goed geventileerde ruimte, niet in een biechtstoel
* zo min mogelijk aanraking bij doop, vormsel en ziekenzalving
* er zijn geen regels gesteld aan het koffiedrinken, maar ook daarbij moet er goede ventilatie zijn.

Coronaverantwoordelijke: Tosca van den Broeke

Vrijwilligers van het jaar 2021

Zondag 12 september, hebben we een bijzondere viering gehad: een feestelijke Startzondag! We boften, want Erik Rozeman deed voor het eerst zelfstandig een viering in ons parochieverband. Hij is priester in opleiding en benoemd nu pastor Dieteren vertrokken is. We hadden een mooie communieviering, en een heel goede overweging over de mogelijke opvattingen van “geloven”.

Aansluitend bij de mededelingen begon onze “start”.

Geweldig om weer met zoveel mensen in de kerk te zijn en van elkaar te horen waar we zoal in de vrijwilligersgroepen mee bezig zijn. Enkele van deze groepen presenteerden zich bij monde van hun coördinator- t.w. de kindervieringen- de 75plus koffie ochtenden- de bloemengroep- de schoonmaak/ klusgroep- de eerste-communiegroep. De laatste werd vertegenwoordigd door Mirjam Schilder. Zij vertelde van de werkzaamheden rond de eerste communie en hoe ze dit al jaren (15 jaar?) gedaan had. Ze zoekt nu naar opvolging. Ieder kreeg bij de ingang een lijst waarop de werkgroepen en hun contactpersonen vermeld staan waarmee aanmelding voor één van de groepen gemakkelijk gemaakt wordt. Er zijn veel mensen nodig, want de doorsnee leeftijd in de groepen is nogal hoog!

Mirjam blijft voor de zondagse kinder- en gezinsvieringenvieringen waar zij zich ook al jaren voor inzet en in overleg met de betrokkenen de boekjes maakt. Daarbij is zij sinds de oprichting bestuurslid van de Stchting Maria van Renkum. Een actief lid van onze geloofsgemeenschap!

Ook Caroline Steins is zo’n betrokken lid; samen met Mirjam, Leila en Nicole staat zij al jaren paraat voor de zondagse kinder- en gezinsvieringen. Behalve dat is zij  ook secretaresse van het wijkcontact en houdt onze ledenadministratie bij.

Als pastoraatsgroep en lokatieraad leggen we ons oor voortdurend te luisteren naar wie de meeste stemmen gaan voor de “Vrijwilliger van het jaar”; het is altijd moeilijk want lijstjes met criteria zijn daar niet voor, maar gezien hun inzet, ook in de Coronatijd, staken zij er wat bovenuit! Zij hielden via de app contact met ouders en kinderen, werken aan de toekomst heet dat!

We hebben nu twee vrijwilligers van het jaar; hun portret ziet u hier- Mirjam en Caroline!  Bloemen en wijn voor hen; voor ons wachtte buiten koffie met door vrijwilligers gebakken lekkers  en een feestelijk glaasje met o.a. een heerlijk pasteitje!

Oproep tot gebed voor overwinning van de coronaviruspandemie

Kardinaal Eijk doet een oproep aan allen in het Aartsbisdom Utrecht om in gebed verbonden te zijn tot overwinning van de coronaviruspandemie. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede tot deze intentie de rozenkrans gebeden.

De aartsbisschop van Utrecht schrijft: “De Meimaand is begonnen. In het bijzonder vereren wij deze maand Maria, de Moeder van de Heer en de Moeder van de Kerk. In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie. Ook de talrijke slachtoffers die de dood hebben gevonden en vinden door de besmetting met dit virus worden aan de voorspraak van Maria toevertrouwd, opdat zij hen tot de poort van de hemel geleidt. Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans. Laten we daarbij zeker ook denken aan en bidden voor de allerarmsten die alle noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen. De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. 

Foto: deze rozenkrans was van kardinaal J. de Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Laten wij ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in Gods hand te leggen op voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen.”

home O.L.V kerk Maria van Renkum

O.L.V. Ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 
secretariaat@mariavanrenkum.nl

maria altaar bedevaartsoord renkum