Wie zijn wij

Geloofsgemeenschap O.L.V. Ten Hemelopneming

Geloofsgemeenschap O.L.V. Ten Hemelopneming

Wie wij zijn: gewone mensen, een geloofsgemeenschap van ongeveer zevenhonderd katholieken die ondergebracht is in de parochie z. Titus Brandsma, waar van er velen enthousiast hun best doen de geloofsgemeenschap gaande te houden. Ook hebben wij iets dat echt bijzonder en alleen van onszelf is. Dat is de historie als bedevaartplaats van Maria.

Als bedevaartskerk is ze aantrekkelijk voor mensen uit de verre omtrek. Ook mensen uit het buitenland komen er graag op bezoek.

Wij willen een gastvrije kerk zijn. Gastvrijheid betekent daarin ruimte scheppen om mensen die ook op hun eigen wijze vorm willen geven aan hun Christen zijn. Dit wordt bevestigd door het respect om elkaars opvattingen!

home O.L.V kerk Maria van Renkum