Programma

het bedevaartprogramma van bedevaartsoord Renkum

Viering van het feest van Maria ten Hemelopneming in de kerk van Renkum

Op vrijdag 14 augustus, aan de vooravond van de dag van Maria ten Hemelopneming, vieren wij dit feest in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum. Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat voor in de eucharistieviering die om 19.00 uur begint. In de kerk van Maria van Renkum is door de anderhalve meter-afstandsregel helaas slechts plaats voor ongeveer 65 kerkgangers. Reservering is verplicht.
 
Op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u bellen naar de pastorietelefoon, tel. 0317 – 312 321, om uw plaats te reserveren. Bij de opgave meldt u uw naam, adres en telefoonnummer, of u alleen komt of samen met uw partner of andere thuiswonende gezinsleden, en of u een losse stoel of rolstoelplaats nodig heeft.
 
In verband met de beperkingen die voor vieringen gelden, is nog niet bekend of en hoe de lichtprocessie met het beeld van Maria van Renkum door het Mariapark doorgang vindt.
 
Gelderse Bedevaart
Zondag 18 oktober 2020 van 14.00 tot 16.30 uur vindt de Gelderse Bedevaart plaats, met het Rozenkransgebed, een bloemenhulde, de Eucharistie en het Lof.
 
Kerk en Mariapark dagelijks open
Per soonlijk of met een groep bedevaartgangers bent u elke dag tussen 9.00 en 16.00 uur van harte welkom in de kerk om stil te zijn, te bidden en een kaars op te steken bij het minstens 640 jaar oude, miraculeuze beeld van Maria van Renkum. Ook kunt u een bezoek brengen aan het naast de kerk gelegen Rosarium Mariae, een park met 20 kapelletjes waarin iconen vertellen over de mysteries in het leven van Jezus en Maria.