Gebedskring

VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RENKUM​

Aanbidding allerheiligst sacrament ook in Renkum

Het maandelijkse programma met eucharistieviering + eucharistische aanbidding  wordt in verband met de verhuizing van pater Vergeer verschoven naar een nader te bepalen datum.

De  rozenkransviering begint elke zaterdag om 10.45 uur i.p.v 10.30 uur. 
Op de eerste zaterdag van de maand begint om 10.00 uur de eucharistieviering met aansluitend uitstelling Allerheiligste Sacrament tot 11.30 uur.

Sub tutela M blauw - T

Verering van Maria “Onze Lieve Vrouw van Renkum ” te bevorderen en te intensiveren. Dat gebeurt o.a. door Elke zaterdag om 10:30 uur behalve de eerste zaterdag om 10.00 uur:  gezamenlijk de rozenkrans te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Renkum in de R.K kerk aan de Dorpsstraat 1 te Renkum. Ook u wordt van harte uitgenodigd.

Het programma verloopt in grote lijn als volgt:

  1. We zingen diverse Maria liederen met afwisselend diverse traditionele katholieke gebeden. Daarna starten we met het rozenkransgebed en overwegen we de diverse geheimen. Iedereen kan eigen intenties in gebed brengen.
  2. Vervolgens brengen we lof en eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament en is er gelegenheid voor stil gebed. Tevens bidden we elke eerste zaterdag van de maand de rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid. 
  3. We bidden o.a. voor de intenties van de pelgrims, de parochianen, de bedevaarten en voor de provincie Gelderland.

De gebedskring is in 1995 opgericht door mw. mr. E.M.A. Hegeman en vervolgens onder haar leiding verder uitgegroeid. Tevens is op haar initiatief de organisatie van de Gelderse Bedevaart opnieuw van start gegaan. Al geruime tijd organiseert zij samen met de gebedskring de traditionele Gelderse bedevaart. Inmiddels nemen gemiddeld 175-200 gelovigen uit Gelderland daaraan deel.

Wilt u ook lid worden van de gebedskring van Onze Lieve Vrouw van Renkum?
Meldt u zich dan aan via de webmaster of via onze contactpersoon tel. 0317- 313172.

U krijgt een speciaal gebedsboekje in bruikleen.