Gebedskring

VAN ONZE LIEVE VROUW VAN RENKUM​

Eucharistic Flame Evangelization

Eucharistic Flame Evangelization
Op 15 augustus 2020 organiseert de gebedskring van OLV van Renkum in de kerk het maandelijkse programma met eucharistieviering en uitstelling Allerheiligste:
10.00 uur: H. Mis met als celebrant de internationaal bekende pater dr. Joseph Vadakkel van de gemeenschap Eucharistic Flame Evangelization (Engelstalig met tolk) 
10.45 uur: koffie/thee buiten
11.00 uur: – 13.00 uur: uitstelling van het Allerheiligste Sacrament met lof met gebeden en stille aanbidding.
U bent van harte uitgenodigd!

On the 15th of august2020the prayergroup of Our Lady of Renkum organises at the pilgrimagechurch of Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 Renkum:
10.00 hours:a Holy Mass (English) with the international famous father dr. Joseph Vadakkel (director of the Eucharistic Flame Evangelization)
10.45 hours:coffee/tea break outside
11.00-13.00 hours: adoration Holy Sacrament and prayers
You are welcome!

Nieuws Gebedskring OLV van Renkum

Gebedskring OLV van Renkum
Het wekelijkse rozenkransgebedsuur bij OLV van Renkum is vanaf de maand juli NIET op zaterdagochtend om 10.45 uur maar op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur tijdens het uur van de Goddelijke Barmhartigheid!
Aanbidding allerheiligst sacrament ook in Renkum.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Sub tutela M blauw - T

Verering van Maria “Onze Lieve Vrouw van Renkum ” te bevorderen en te intensiveren. Dat gebeurt o.a. door Elke zaterdag om 10:30 uur behalve de eerste zaterdag om 10.00 uur:  gezamenlijk de rozenkrans te bidden bij Onze Lieve Vrouw van Renkum in de R.K kerk aan de Dorpsstraat 1 te Renkum. Ook u wordt van harte uitgenodigd.

Het programma verloopt in grote lijn als volgt:

  1. We zingen diverse Maria liederen met afwisselend diverse traditionele katholieke gebeden. Daarna starten we met het rozenkransgebed en overwegen we de diverse geheimen. Iedereen kan eigen intenties in gebed brengen.
  2. Vervolgens brengen we lof en eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament en is er gelegenheid voor stil gebed. Tevens bidden we elke eerste zaterdag van de maand de rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid. 
  3. We bidden o.a. voor de intenties van de pelgrims, de parochianen, de bedevaarten en voor de provincie Gelderland.

De gebedskring is in 1995 opgericht door mw. mr. E.M.A. Hegeman en vervolgens onder haar leiding verder uitgegroeid. Tevens is op haar initiatief de organisatie van de Gelderse Bedevaart opnieuw van start gegaan. Al geruime tijd organiseert zij samen met de gebedskring de traditionele Gelderse bedevaart. Inmiddels nemen gemiddeld 175-200 gelovigen uit Gelderland daaraan deel.

Wilt u ook lid worden van de gebedskring van Onze Lieve Vrouw van Renkum?
Meldt u zich dan aan via de webmaster of via onze contactpersoon tel. 0317- 313172.

U krijgt een speciaal gebedsboekje in bruikleen.