Werkgroepen

De diverse werkgroepen binnen de parochie met de bijbehorende contactpersonen.

CONTACTPERSOON

WERKGROEP

TAKEN

Vacant

Acolieten

Mensen vanaf zestien jaar en ouder assisteren de voorganger  tijdens de viering.

Anya Banen, af.banen@ziggo.nl , of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com , tel. (06) 52 54 26 55.

Bedevaart naar Maria van Renkum

 

Vanaf 1956 vindt op de laatste dinsdag in de maand mei de Maria(zieken)bedevaart plaats. Vele vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, zetten zich met hart en ziel in om er voor de bedevaartgangers uit de regio een bijzondere dag van gebed en aandacht van te maken.

 

Ans van der Meijde  
Marianne Rademaker

Bloemversiering

De leden van de bloemengroep verzorgen de bloemen en planten volgens een rooster.  Ze dragen zorg voor de bloemstukken op het (Maria) altaar en daarnaast zorgen ze ook dat de kerk met kerst buiten en binnen mooi versierd is.

Henk ter Elst
Tel. 0317-318187
henk.terelst@gmail.com

Caritas
Banknummer: NL24ABNA047791524

Caritas biedt hulp aan mensen in “knelsituaties”. Dit doet Caritas door het geven van hulp aan personen of families die in acute problemen zijn geraakt. Het is een traditie dat Caritas samen met het wijkcontact de Kerstattenties voor ouderen en zieken verzorgt. Een andere vorm van hulp door Caritas is het steun geven aan incidentele projecten van organisaties die belangen behartigen van groepen mensen die het moeilijk hebben.

Caroline Stens – Joostink
caroline.joostink@hetnet.nl

Eerste Communie

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hier aan meedoen. De communie werkgroep regelt de voorbereidingen.

Willy Lagerwerf
Tel. 0318-525384 
twlagerwerf@kpnmail.nl

Handwerkinloop

Iedere donderdagmorgen is de pastorie van 10.00 – 12.00 uur open voor een Handwerkinloop. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een gezellig praatje wordt er samen gehandwerkt. Of als men iets wil leren is er hulp aanwezig.

Hans Gelderman
Tel. 0317-313092
hans@gelderman.nu

Herenkoor

Een groep mannen uit het gemengd koor vormen het herenkoor zij zingen eens in de zoveel tijd bij vieringen.

Gerrit van den Berg
Tel. 0317-316359
webmaster@mariavanrenkum.nl 

Kerkarchief

Het beheren van het parochiearchief, die zich in de pastorie bevindt.

Myriam Hazelzet
Tel. 06-45747334
myriam@hazelzet.org

Jongerenkoor
Repetitie op vrijdag van 16:30 tot 17:15 uur

Dit koor van een groep kinderen oefent wekelijks en zingen bij gezinsvieringen en bij speciale gelegenheden.

Carmen Zschuschen
Tel. 0317-315668
Zsuschen52@hotmail.com

Koffieschenken

Thee/koffie. Deze werkgroep zorgt er voor dat dit allemaal klaar staat en probeert voor u een goede gastvrouw / -heer zijn.

 

Marian Blaauw
Tel. 0317-316090
marian_blaauw@hetnet.nl

Kosters

In samenwerking met de voorganger een goede viering verzorgen met alle facetten er om heen.

 

Vacant

Misdienaars

Kinderen die de Eerste H Communie ontvangen hebben assisteren de voorganger  tijdens de viering.

Milly Daamen
Tel. 0317-312152

MOV: Missie Ontwikkeling en Vrede

Als werkgroep trachten wij onszelf en de parochiegemeenschap te attenderen op, te interesseren voor problemen in de Derde Wereld en voor de oorzaken van wat in de samenleving onrechtvaardig oftewel mensonwaardig is.

Hans Gelderman
Tel. 0317-313092
hans@gelderman.nu

Parochieblad TitusBreed

Het parochieblad van de kerk. Houdt de parochianen op de hoogte van allerlei zaken die binnen de katholieke kerk en de parochie spelen.

 

Marijke van Silfhout    
Tel. 0317-314987 
marijkealkema@outlook.com

Bijbelstudiekring “Geloven Nu”

“GELOVEN NU”, dit is de titel van het boek waarmee we werken; het wordt uitgegeven door de KBS/VBS .

Wilt u graag meedoen aan verdieping in teksten uit de Bijbel, dan kunt u zich aansluiten bij onze groep die 8 keer per jaar bij elkaar komt.
We lezen een tekstgedeelte met elkaar en beantwoorden daar vragen over. Deze vragen hebben te maken met ons persoonlijk geloof.

Marijke van Silfhout    
Tel. 0317-314987 
marijkealkema@outlook.com  

Voorgangers

Zorgt voor invulling van het rooster voor WOCO-diensten en het zoeken van voorgangers,  en  verzorgen van WOCO-dienst op Rijnhof.

Caroline Stens – Joostink
caroline.joostink@hetnet.nl

Vormsel

Het sacrament van het vormsel wordt in onze parochie op 2017 toegediend bij jongeren van 13 en 14 jaar oud van de parochie Renkum en Heelsum. Deze werkgroep doet de voorbereiding.

Christa Wernand
Tel. 0317-314676
christawernand@hotmail.com

Vrienden van het Koor Banknummer: NL75RBRB0826200257
Koorrepetities op donderdag van 19:30 tot 21:30 uur

Zij die de koren een warm hart toedragen kunnen hun sympathie laten blijken door een geldelijke donatie te storten op Postbank rekeningnummer: 6933899ten name van “RK Kerkkoor’ Renkum.

Toos Jurrius
tjurrius@hotmail.com

Wijkcontact

Het wijkcontact zorgt voor een zo goed mogelijk contact tussen kerk en parochianen. Zij houden zich bezig met onder andere; bezoek van zieken, verjaardagen, jubilea, geboortes, rondbrengen van de parochiegids en kerstattenties.