Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

13 maart 2023

Maria rep trans klein

Sichting Maria van Renkum

Inlegvel Titus Breed

titusbreed_09-65_page_1_Miniatuur.png

Het feest van Sint Jozef

Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand. 
In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen
 Ga-naar-Jozef-in-maart-digitaal

GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd. 

Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen.  Amen.

GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF van paus Leo XIII

Welkom op de Alphacursus!

Op maandag 30 januari starten er in onze parochie twee Alphacursussen. Er is keuze tussen een wekelijkse cursus (in Wageningen/Ede) en een tweewekelijkse cursus (in Renkum).

 Waarom Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! 
 Lees meer