Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

12 september2023

Sichting Maria van Renkum

Inlegvel Titus Breed

Maria rep trans klein

Ziekenbedevaart bezield door de Geest

Een bedevaart bij Maria van Renkum voor zieken en senioren, een dag lang “verenigd in gebed om hoop en troost” (zo zegt pastoor Mauricio Meneses) waarop “wij met alle gebreken ons kunnen melden bij Maria, onze toevlucht” en “Jezus ons, Mariabedevaartgangers, vervult met kracht” – zoals kardinaal Wim Eijk zegt. Een bedevaart vol intense, persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer.

Bij gelegenheid van de 65e verjaardag van deze bedevaart woont de kardinaal heel de dag bij, ruim vijf uur lang. Hij is hoofdcelebrant in de Eucharistie (met zang van het Caeciliakoor) en het plechtig Lof (met de Willibrordcantorij). “Maria komt bij ons in Renkum op bezoek, zoals zij zwanger op bezoek kwam bij Elisabeth en de Zoon van God, onze Verlosser, naar haar bracht”, zegt hij, aansluitend op het Evangelie van de dag.

Kardinaal Eijk luistert aandachtig naar – en spreekt pastoraal bemoedigend met elke pelgrim: 40 (ernstig) zieke ouderen, ongeveer evenveel begeleiders. Zo doen ook zijn medecelebranten pastoor Mauricio en pater Frans Bomers, evenals pastor Toos Jurrius in hun pastorale gesprekken. Het programma wordt afgewisseld door veel momenten van rust en reflectie, met eten, drinken en andere versnaperingen.

Pag06.Ziekenbedevaart.foto 1.aandachtig luisteren

Voor de eerste keer in de historie van de ziekenbedevaart wordt het sacrament van de ziekenzalving aangeboden aan wie dit ontvangen wil. Deze suggestie van de geloofsgemeenschap Wageningen is dankbaar overgenomen. De meeste zieken maken er gebruik van om Gods bijstand in te roepen om het lijden te kunnen dragen en beproevingen te doorstaan.

Troostende helper
In de noveen tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin deze bedevaart op 23 mei plaatsheeft, belicht mgr. Eijk de belofte van Jezus ons een helper te sturen, de Heilige Geest. “Christenen worden omwille van hun godsdienst het meest ter wereld vervolgd. Zij roepen de Heilige Geest aan om hulp voor het behoud van hun geloof. Geconfronteerd met tegenslag, ziekte, ouderdom zien wij de helper als vertrooster. Maria is onze sterkste voorspreekster, omdat zij al met ziel en lichaam bij God is. Daarom kan zij van alle heiligen onze gebeden het dichtst bij God brengen”, aldus onze bisschop. Verwijzend naar het Mariabeeld met het Jezuskind op haar schoot citeert hij het refrein van het ‘Renkums Lied: Maria gezegende Vrouwe’: “Maria gij kent onze vreugde, Maria gij kent onze pijn, Moeder van Renkum buig U tot ons, wij willen uw kinderen zijn.”

De zieken- en seniorenbedevaart die in 1956 het levenslicht zag en bijna jaarlijks plaatsvond, heeft zelf de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar gaat absoluut niet met pensioen.

Pag06.Ziekenbedevaart.foto 3.bloemetje voor pelgrims

30 Kinderen van basisschool De Keijenberg boden na hun processie door de kerk een bloemetje aan de pelgrims aan, onder wie blinden en slechtzienden.

Gebedskring

Ook in 2023 zal de gebedskring om 11.15 uur de rozenkrans bidden bij Maria van Renkum.

Rozenkransviering

Welkom op de Alphacursus!

Op maandag 30 januari starten er in onze parochie twee Alphacursussen. Er is keuze tussen een wekelijkse cursus (in Wageningen/Ede) en een tweewekelijkse cursus (in Renkum).

 Waarom Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! 
 Lees meer

Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Door de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. 
 Heilige van de lage landen

Titus Brandsma