Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 11 augustus 2022

Eucharistieviering (feest OLV ten Hemelopneming)

O.L.V. van Renkum

Op zondagmiddag 14 augustus a.s. komt de Indiaase pater dr. Joseph Vadakkel naar Renkum om zijn retraite/gebedsprogramma te leiden.
Het programma vindt plaats in de RK bedevaartskerk OLV ten Hemelopneming in Renkum, Dorpsstraat 1 te Renkum. Reeds vanaf 1997 geeft pater Vadakkel retraites/meditaties in vele landen van Europa. En ook in de VS en Canada. Hij heeft van paus Benedictus XVI persoonlijk de pauselijke zegen ontvangen voor zijn missie in E

Het programma van pater Vadakkel (met tolk) in Renkum is als volgt.

 15.00 uur:      Barmhartigheidsrozenkrans en het ontvangen van de persoonlijke zegen met de relikwie van de                                 heilige paus Johannes Paulus II en de heilige pater Maximiliaan Kolbe (op zijn feestdag)
15.15 uur:      Heilig Uur met Eucharistische aanbidding, lofprijzing, genezingsgebeden en meditatie.
16.15 uur:      Eucharistieviering  
17.00 uur:      Afsluiting met koffie/thee buiten op het terras.

Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Door de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. 
 Heilige van de lage landen

Titus Brandsma

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Maria rep trans klein

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.