Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 26 oktober 2020

Krantenbericht Gelderse bedevaart

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

Volop vieringen in de zomermaanden in onze kerk

In onze kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kunt u de Heilige Mis bijwonen, en gebedsvieringen zonder communie. Aanmelding vooraf is door onze bisschoppen verplicht gesteld, als een veiligheidsmaatregel in ieders belang.
 Informatie bij uw opgave

Kerkopenstelling in de komende periode Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.

Het protocol van de bisdommen

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  2020-09-21-Liturgievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-in-coronatijd

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.