Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

27 mei 2023

Zieken- en seniorenbedevaart Renkum 2023

65e Zieken- en senioren bedevaart

ardinaal Wim Eijk woonde de 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 23 mei in het bedevaartsoord “Maria van Renkum” plaatsvond. De komst van onze aartsbisschop laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse bedevaarten vindt. Tijdens de dienst zong ons Caeciliakoor o.l.v. Hans Gelderman en eerlijk is eerlijk: de zangprestaties evenals het spel van Hetty, de organiste, waren voortreffelijk!

Gebedskring

Ook in 2023 zal de gebedskring om 11.15 uur de rozenkrans bidden bij Maria van Renkum.

Rozenkransviering

Welkom op de Alphacursus!

Op maandag 30 januari starten er in onze parochie twee Alphacursussen. Er is keuze tussen een wekelijkse cursus (in Wageningen/Ede) en een tweewekelijkse cursus (in Renkum).

 Waarom Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! 
 Lees meer

Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Door de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. 
 Heilige van de lage landen

Titus Brandsma