Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 3 december 2021

Feest van Onze Lieve Vrouw in Guadalupe (de Maagd Maria wordt daar speciaal vereerd als de beschermster van de ongeboren kinderen, van de pro life)

UTNODIGING

Op zaterdagmiddag 11 december2021, is er in de kerk van Renkum om 15.00 uur een eucharistieviering met celebrant priester Koos Smits (bekend van Radio Maria),vervolgens vanaf 16.00 uur uitstelling en aanbidding Allerheiligste Sacrament met pro life gebed, biechtgelegenheid.

Einde 16.45 uur( ZIE BIJLAGE).  Zaterdag 11 december om 15.00 uur

Gelderse Bedevaart 2021 ontroert pelgrims

Op zondag 17 oktober nam ik deel aan de Gelderse Bedevaart naar  Onze Lieve Vrouw van Renkum.

De verwelkoming was heel hartelijk. Verschillende boekjes werden uitgedeeld. Bij thuiskomst heb ik er heerlijk in zitten bladeren. Ook heb ik weer thuis een proefexemplaar van het Katholiek Nieuwsblad doorgespit dat ik had gekregen.

In de kerk was ik lang niet de enige. Er waren zeker zo’n 100 mensen aanwezig. Op het altaar stond een koor, dat zich al goed had ingezongen. Het koor was voor de gelegenheid uit Zevenaar gekomen en tijdens de viering zong het de sterren van de hemel, onder de bezielende leiding van dirigente Regina Witte-Koppen.
lees meer Gelderse Bedevaart 2021 verslag.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.
Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken.
Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand.
In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.)  Ga-naar-Jozef-in-maart-digitaal

Gebed tot de heilige Jozef van paus Leo XIII
Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen.  Amen.

Decreet met betrekking tot Heelsum

Decreet inzake de onttrekking aan de eredienst van de Sint Josephkerk te Heelsum. Op 9 maart 2021 heeft onze bisschop het decreet ondertekend dat de kerk in Heelsum per 3 mei 2021 aan de eredienst zal worden onttrokken.

U kunt de volledige tekst van dit decreet nalezen in bijgevoegd document
 Heelsum – St.Joseph – Decreet onttrekking aan eredienst 2021-03-09

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.