Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 4 augustus2020

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Opname kinderkoor 2 augustus 2020

De bezetting van het kinderkoor is klein door de vakantieperiode.

Mgr. Hoogenboom leidt viering bij Maria ten Hemelopneming

Mgr. Hoogenboom

 

Mgr. Ted Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, gaat vrijdag 14 augustus om 19.00 uur voor in de eucharistieviering ter ere van Maria ten Hemelopneming. In de bedevaartkerk van Maria van Renkum, toegewijd aan OL Vrouw ten Hemelopneming, vindt aan de vooravond van dit Hoogfeest deze bijzondere viering plaats. Pastoor Henri ten Have is mede-celebrant. Het is de eerste Mariabedevaart in Renkum die dit jaar doorgang kan vinden!

home O.L.V kerk Maria van Renkum

Nieuws Gebedskring OLV van Renkug

Gebedskring OLV van Renkum
Het wekelijkse rozenkransgebedsuur bij OLV van Renkum is vanaf de maand juli NIET op zaterdagochtend om 10.45 uur maar op zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur tijdens het uur van de Goddelijke Barmhartigheid! Aanbidding allerheiligst sacrament ook in Renkum. 
 Zaterdag 15 aug. 2020 Eucharistie en Aanbidding

Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Eucharistic Flame Evangelization

Eucharistic Flame Evangelization
Op 15 augustus 2020 organiseert de gebedskring van OLV van Renkum in de kerk het maandelijkse programma met eucharistieviering en uitstelling Allerheiligste:
10.00 uur: H. Mis met als celebrant de internationaal bekende pater dr. Joseph Vadakkel van de gemeenschap Eucharistic Flame Evangelization (Engelstalig met tolk) 
10.45 uur: koffie/thee buiten
11.00 uur: – 13.00 uur: uitstelling van het Allerheiligste Sacrament met lof met gebeden en stille aanbidding.
U bent van harte uitgenodigd!

On the 15th of august2020the prayergroup of Our Lady of Renkum organises at the pilgrimagechurch of Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 Renkum:
10.00 hours:a Holy Mass (English) with the international famous father dr. Joseph Vadakkel (director of the Eucharistic Flame Evangelization)
10.45 hours:coffee/tea break outside
11.00-13.00 hours: adoration Holy Sacrament and prayers
You are welcome!

Volop vieringen in de zomermaanden in onze kerk

In onze kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kunt u de Heilige Mis bijwonen, en gebedsvieringen zonder communie. Hieronder staat het rooster voor 5 juli tot en met 6 september. Aanmelding vooraf is door onze bisschoppen verplicht gesteld, als een veiligheidsmaatregel in ieders belang.
Vieringenrooster Renkum-Heelsum.4 juli – 6 september 2020
 Informatie bij uw opgave

Kerkopenstelling in de komende periode Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.

Het protocol van de bisdommen

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  Wijzigingen-protocol-Kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-10-juli-2020-def

Bericht van het overlijden op 26 mei 2020 van onze vroegere pastoor, drs. L.J.G. Goertz

“Onze” Leon,  wat was hij geliefd bij velen van ons en dat niet alleen vanwege zijn amicale benadering van ieder die hij tegenkwam, ook vanwege het plezier dat hij had in een babbeltje  al wandelend in de Dorpsstraat. Altijd wel aanspraak, altijd een grap, liefst met uitgestreken gezicht! Plezier had hij ook in de jeugd, paaseieren verstoppen en zoeken op tweede Paasdag, aangekleed als berooide herder/zwerver tijdens het kerstverhaal aan de kinderen. Op dierendag mochten ze een huisdier meenemen ooit, dat is bij één keer gebleven, maar toch. Het tekent zijn instelling, niet teveel poespas en deftigheid, gewoon, toegankelijk, origineel in de benadering van de Bijbel, in zijn uitleg in de preek op zondag. Belangstellend voor wat de gewone man meemaakte zo door de week en daar op inhakend.

Een bijzonder mens, een mens die je bij blijft. Behorend bij de Orde der Passionisten had hij bijzondere aandacht voor hen die met moeite de eisen van de tijd konden bijhouden; met hen hield hij zijn afscheidsmaaltijd op het kerkterrein, bij hen lag zijn speciale liefde. Pastoor in onze parochie van 30 oktober 1994 tot 30 januari  2008.

Mariakerk in Renkum is nu officieel gemeentemonument

De gemeente Renkum heeft de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk aan de Utrechtseweg in Renkum toegevoegd aan de monumentenlijst.

De kerk wordt al enige tijd met sluiting bedreigd.Het Amsterdamse Cuypersgenootschap vroeg de gemeente eind vorig jaar het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven. Dit naar aanleiding van het plan van de Titus Brandsmaparochie om de kerk af te stoten. Mocht de kerk verkocht worden, dan zou deze door de nieuwe eigenaar gesloopt kunnen worden. Die optie is nu van de baan, tot vreugde van de stichting Maria van Renkum, die zich inzet voor behoud ervan. 
 20 Persbericht monumentenstatus kerk Renkum

Inlegblad TitusBreed

'Interview met pater Frans Bomers'

home O.L.V kerk Maria van Renkum

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.