Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 8 september 2021

Feest van Maria’s geboorte

Maria’s verjaardag vieren in Bedevaartskerk Renkum: op  8 september a.s. het feest van Maria’s geboorte, zie PDF:  8 september 2021 

Petite Messe Solennelle Rossini Scratch

Beste zanger(es),
Op zondag 19 september leiden Christel Gelderman en Wilbert Staal weer een scratch! Ditmaal de opera-achtige muziek, waarin Rossini werkelijk al zijn componeervaardigheden etaleert: Petite Messe Solennelle. Een koorstuk om van te smullen, waar je als koorzanger al je zangkwaliteiten ten volle kunt laten horen. Wilbert & Christel leiden je deze dag om dat in een ontspannen sfeer voor elkaar te krijgen. Ongeveer 60 zangers studeren aan deze feestelijke muziek om die ’s avonds voor publiek uit te voeren samen met Hans-Erik Dijkstra aan de vleugel, solisten Christel Gelderman, Maria João Carmo, John Woudt en Jurgen de Jong. Als je deze muziek al eens hebt uitgevoerd is het dé kans om deze in één dag op te halen en ’s avonds nog een keer uit te voeren. Als je de muziek nog niet kent is het een heerlijke ervaring om dit stuk te leren kennen en dan direct uit te voeren. Ben je een enthousiaste koorzanger, aarzel niet: meld je aan!

“Daar stond de diep bedroefde moeder,in tranen bij het kruiwaaraan haar zoon hing.”

STABAT MATER - Pergolesi

koorproject voor vrouwen
De kruisiging van Jezus vanuit het perspectief van zijn moeder, Maria.
Intens bewogen muziek voor vrouwenkoor, orgel en solisten.

Beste zanger(es),
Op zondag 31 oktober en dinsdagavond 2 november 2021 leidt Christel Gelderman het concert van Stabat Mater van dit koorproject voor vrouwen. In het projectkoor is plaats voor 24 tot 30 vrouwen waarvan 5 vrouwen de kans krijgen om solo te zingen. Op twee zondagen studeert het koor aan deze intens bewogen muziek om die op zondag 31 oktober 16:00 voor publiek én dinsdagavond 2 november in de Allerzielen viering uit te voeren samen met Marcus Bergink op orgel.
Solisten zijn de projectkoorleden die de uitdaging aandurven. Zij krijgen de kans om een solopartij of een duet te zingen. Daarvoor krijgen ze zangles bij de dirigent thuis. Projectleden geven van te voren aan dat ze hiervoor in aanmerking willen komen. Bij een auditie wordt beoordeeld of dit mogelijk is. Ben je enthousiast geworden en man: Kijk bij www.koorscratch.nl naar onze andere komende projecten! Ben je enthousiast en vrouw: meld je aan!

VUpdate met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

Parochiemededelingen

 

titusbreed_08-55_page_1_Miniatuur
Maria rep trans klein

Vanaf juni weer Mariabedevaarten in Renkum

Programma 2021

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.
Met dit themajaar wil de paus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken.
Het feest van Sint Jozef wordt op 19 maart gevierd en de gehele maand maart is door paus Leo XIII uitgeroepen tot Jozefmaand.
In dat kader hebben de Broeders van Sint Jan in Utrecht voor de maand maart een boekje samengesteld met gebeden en overwegingen.)  Ga-naar-Jozef-in-maart-digitaal

Gebed tot de heilige Jozef van paus Leo XIII
Tot U, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van Uw allerheiligste Bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden U ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door Uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde, die U heeft verbonden met de Onbevlekte Maagd en Moeder van God en omwille van de vaderlijke tederheid, waarmede Gij het Kind Jezus hebt omhelsd.
Zorgzame bewaarder van het Heilige Huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de Hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij weleer het Kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedig nu ook de Heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in Uw blijvende bescherming, opdat wij naar Uw voorbeeld en gesteund door Uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in de Hemel verkrijgen.  Amen.

Decreet met betrekking tot Heelsum

Decreet inzake de onttrekking aan de eredienst van de Sint Josephkerk te Heelsum. Op 9 maart 2021 heeft onze bisschop het decreet ondertekend dat de kerk in Heelsum per 3 mei 2021 aan de eredienst zal worden onttrokken.

U kunt de volledige tekst van dit decreet nalezen in bijgevoegd document
 Heelsum – St.Joseph – Decreet onttrekking aan eredienst 2021-03-09

Pastorale aandachtspunten voor parochies tijdens de coronaviruspandemie

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.