Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

31 januari 2023

O.L.V. van Renkum

MEDEDELING

Op zondag 12 februari a.s. zal in Mariabedevaartsoord Renkum het feest van OLV van Lourdes worden gevierd.   Het programma begint om 14.30 uur met het rozenkransgebed voor de zieken, gevolgd om 15.15 uur met de eucharistieviering, celebrant is priester Koos Smits uit Utrecht.

Tevens is er tot 17.00 uur mogelijkheid voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. In de pastorie is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

We hopen en bidden dat veel mensen die niet naar Lourdes kunnen gaan, de pelgrimstocht naar Renkum maken. (Pater F. Vergeer)

Welkom op de Alphacursus!

Op maandag 30 januari starten er in onze parochie twee Alphacursussen. Er is keuze tussen een wekelijkse cursus (in Wageningen/Ede) en een tweewekelijkse cursus (in Renkum).

 Waarom Alpha?
Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Dat mag ook! 
 Lees meer

Nieuwe pastoor benoemd

Met vreugde delen wij u mee dat per 1 februari a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, tot pastoor van onze parochie heeft benoemd: de Eerwaarde Heer Mauricio Meneses Santiago
Pastor Mauricio werd 38 jaar geleden geboren in Colombia.

Hij is reeds 5 jaar priester in ons bisdom en thans werkzaam als parochievicaris van de samenwerkende parochies H.H. Martha en Maria te Baarn en de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort en omgeving. Op 8 december hebben we als collega’s van het pastorale team en het parochiebestuur kennis kunnen maken. We heten hem van harte welkom en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking. Op zondag 5 februari a.s. zal de installatieplechtigheid worden gehouden in St. Antonius van Padua kerk te Ede om 10.30 uur. Hierover zullen wij u nader berichten.

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Maria rep trans klein

Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Door de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. 
 Heilige van de lage landen

Titus Brandsma

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.