Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 21 septembers2020

image009

Maria in Fatima:
’’ Bid toch de Rozenkrans.” 

Voorbereiding bedevaart 18 oktober 2020

In deze tijd van epidemie nood willen wij Gods barmhartigheid afsmeken om de Corona=virus en de (in)directe gevolgen van ons wenden

Daarom nodigen wij u uit om gezamelijk ter voorbereiding 9 dagen voorafgaand aan de Gelderse bedevaart, de noveen ter ere van O.L.V. van Fatima te bidden en daarnaaast dagelijks het rozenkransgebed.

De noveen staat op onze website en ligt t.z.t. ook in de kerk om mee te nemen.

Paus

GELDERSE BEDEVAART 18 OKTOBER 2020 IN HET TEKEN VAN CORONA: oproep tot bezinning en gebed

Onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen wordt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart georganiseerd voor de Gelderse parochies.

Het programma vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats en zal gericht zijn op bezinning en gebed om God’s heil en zegen af te smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons land.
De organist van de St Janskathedraal Den Bosch, dhr. Ton Nagel, zal de middag muzikaal begeleiden en vijf zangeressen zullen zingen.
De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaerts van de parochie Sint Christoffel in West-Maas en Waal. Samen met hem gaat voor pastoor H. Scheve van de parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen.

Programma 

Aanvang: 14.00 uur: Openingen met orgelmuziek en mogelijkheid om individueel bloemen te schenken aan Maria.
Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum met voorbidders zodat de bedevaartgangers in stilte kunnen meebidden.

14.45 uur:Plechtige Eucharistieviering en kort Lof.
16.00 uur: Afsluiting
Koffie/thee buiten op terras

Deelname is gratis.
S.v.p aanmelding via het secretariaat@mariavanrenkum.nlof dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 312331

Vervoer: op eigen gelegenheid.
Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstappen halte Don Boscoweg.
Adres: R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 6871 AARenkum.

Sub tutela M blauw - T

Volop vieringen in de zomermaanden in onze kerk

In onze kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kunt u de Heilige Mis bijwonen, en gebedsvieringen zonder communie. Aanmelding vooraf is door onze bisschoppen verplicht gesteld, als een veiligheidsmaatregel in ieders belang.
 Informatie bij uw opgave

Kerkopenstelling in de komende periode Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.

Het protocol van de bisdommen

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  Wijzigingen-protocol-Kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-10-juli-2020-def

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.