Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 27 november 2022

Onze Lieve Vrouw aan St. Catherine Labouré:

De tijden zijn slecht. De hele wereld zal worden getroffen door allerlei beproevingen.
Kom aan de voet van het altaar. 
Hier zullen hemelse genaden worden geschonken aan een ieder, klein of groot, die er om vraagt met vertrouwen en ijver. 
Er zal een moment komen van zulk een groot gevaar, dat alles verloren lijkt.
Maar IK ZAL BIJ JULLIE ZIJN.

Mededeling van pastoraal team en parochiebestuur

Geachte parochianen,

Onze bisschop, kardinaal Eijk, heeft een beroep gedaan op onze pastoor Henri ten Have om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Hij zal onze parochie gaan verlaten en per 1 januari a.s. worden aangesteld als pastoor van de Sint Franciscusparochie in Apeldoorn-Twello en omgeving.

Ruim 15 jaar heeft pastoor Ten Have zijn beste krachten aan onze parochie gegeven en daar zijn wij dankbaar voor. Zijn vertrek spijt ons zeer, maar het past ons vooral hem van harte te feliciteren met zijn nieuwe benoeming en hem, in de geest van Sint Franciscus, ‘Vrede en alle goeds’ toe te wensen. Op zondag 8 januari zullen wij afscheid van hem nemen. Daarover zullen wij u nader berichten.

Het bisdom heeft ons laten weten te werken aan zijn opvolging.

Kerstscratch

Ook dit jaar leiden Christel en Wilbert de Kerstscratch van Renkum. In één dag, zondag 17 december 2022, studeren ongeveer 40 zangers aan vierstemmige Engelse carols om die ’s avonds in een sfeervol concert voor publiek uit te voeren samen met de Portugese zangeres Maria João Carmo. Ken jij enthousiaste koorzangers, die hier graag aan meezingen, stuur deze mail dan naar hen door! (Je mag zelf natuurlijk ook meezingen.)
Het is een geweldige manier om in de kerstsfeer te komen!
 folder Kerstscratch 2022

Titus Brandsma Heilige van de Lage Landen

Door de Nederlandse bisdommen en de Nederlandse Karmelprovincie is een tijdschift uitgegeven over Titus Brandsma. Dit uiteraard in het kader van de Heiligverklaring van pater Karmeliet Titus Brandsma op 15 mei 2022 door Paus Franciscus te Rome. 
 Heilige van de lage landen

Titus Brandsma

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Maria rep trans klein

Inlegvel Titus Breed

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.