Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 31 mei 2020

Vieringen in juni

Deze maand zullen er in de kerken van het parochie verband tenminste twee vieringen per kerk gehouden worden. Dit zullen Eucharistievieringen zijn waarin pastoor ten Have voorgaat. Daarom is het niet overal mogelijk op zondag te vieren; in onze kerk zal er een viering zijn op 20 juni om 17.00 uur, en 25 juni om 18.30 uur.

Vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-GELOVIGEN

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de H. Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Kerkopenstelling in de komende periode Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.

Mariakerk in Renkum is nu officieel gemeentemonument

De gemeente Renkum heeft de Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopnemingkerk aan de Utrechtseweg in Renkum toegevoegd aan de monumentenlijst. De kerk wordt al enige tijd met sluiting bedreigd.Het Amsterdamse Cuypersgenootschap vroeg de gemeente eind vorig jaar het pand de gemeentelijke monumentenstatus te geven. Dit naar aanleiding van het plan van de Titus Brandsmaparochie om de kerk af te stoten. Mocht de kerk verkocht worden, dan zou deze door de nieuwe eigenaar gesloopt kunnen worden. Die optie is nu van de baan, tot vreugde van de stichting Maria van Renkum, die zich inzet voor behoud ervan. 
 20 Persbericht monumentenstatus kerk Renkum

'Interview met pater Frans Bomers'

home O.L.V kerk Maria van Renkum

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.