Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van de geloofsgemeenschap

Nieuws 16 november 2020

Gebedsprogramma zondagmiddag 8 november : gebed/ eucharistieviering/aanbidding

Het gebedsprogramma op zondag 8 november zal dit keer -vanwege verhindering van pater Vadakkel-  worden begeleid door pastor Koos Smits. De middag zal in het teken staan van St Willibrord en andere heiligen.
Het programma begint om 15.00 uur met het  barmhartigheidsrozenkransgebed gevolgd door de eucharistieviering  en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Ook is er biecht gelegenheid. Einde circa om 17.15 u.

Zie flyer voor meer informatie.  Zondag 8 nov 2020

Invitation for programme in Renkum: the 8th of November, sunday afternoon at 15.00 hours till 17.00  hoursTheme: st. Willibrord and the saints.
  Sunday 8th november.docx1 (2)5

Favicon OLV Renkum

Krantenbericht Gelderse bedevaart

Nieuwsbrief Renkum-Heelsum

Parochiemededelingen

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

Volop vieringen in de zomermaanden in onze kerk

In onze kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming kunt u de Heilige Mis bijwonen, en gebedsvieringen zonder communie. Aanmelding vooraf is door onze bisschoppen verplicht gesteld, als een veiligheidsmaatregel in ieders belang.
 Informatie bij uw opgave

Kerkopenstelling in de komende periode Door de week zal de kerk op de gewone tijden open zijn. Van maandag t/m zaterdag kunt u tussen 9.00 en 16.00 in de kerk terecht om alleen te zijn, te bidden of een kaarsje op te steken. Houdt er rekening mee voldoende afstand te houden tot elkaar.

Het protocol van de bisdommen

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren.  2020-09-21-Liturgievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-in-coronatijd

Stichting Maria van Renkum

Kijk ook eens op de website www.stichtingmariavanrenkum.nl, die probeert de kerk  financieel te steunen en meer op de landelijke kaart te zetten.