mariahof

De katholieken begraafplaats van onze parochie.

Veel nabestaanden hebben behoefte aan een gedenkplaats voor hun dierbare overledenen. Dikwijls bij voorkeur op een vertrouwde plek, zo dicht mogelijk bij huis.

Inlichtingen over het kerkhof kunt u verkrijgen bij: 
de Parochie zalige Titus Brandsma
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen

De beheerder is  Ignar Rip.
De administratieve afhandeling wordt gedaan door de financiële kracht van de parochie.
Voor vragen bereikbaar op 0317-747108 of administratie@pztb.nl

Myriahof

 

De katholieke begraafplaats aan de Groeneweg te Renkum is een aantal jaren wat in de vergetelheid geraakt. Daar is nu een eind aan gekomen.

Door de aanpak  van een enthousiaste werkgroep is de begraafplaats flink opgeknapt en weer ‘verlevendigd’. Tevens is er in 2005 een urnenmuur geplaatst. Zo kunnen de overledenen ook in de toekomst hier een eervolle laatste rustplaats krijgen.

 

 

Op de Mariahof kunnen alle katholieken begraven worden. Niet katholieke Echtgenoten worden eveneens met veel egards ten grave gedragen.

Sinds 2005 hebben we twee mooie urnenmuren. Binnenkort hopen we een derde Urnenmuur te kunnen oprichten