contact

Op deze pagina vindt de contactmogelijkheden met onze parochie

SECRETARIAAT

Het secretariaat van de geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum is gevestigd in de pastorie naast de kerk aan de Dorpsstraat 1 in Renkum. De openingstijd is donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Cor van Silfhout, beheerder van het secretariaat, is doorgaans ook na de zondagsviering aanwezig in de pastorie. U kunt hem altijd bellen: (06) 42921976, of mailen: secretariaat@mariavanrenkum.nl 

Voor spoedgevallen, zoals bediening en uitvaart, kunt u een van de pastoraatsgroepsleden bereiken onder telefoonnummer 06-50960603.

O.L.V. Ten Hemelopneming kerk

Dorpsstraat 1 
6871 AA Renkum
Tel: 0317-312321
Nood: 06-50960603 

Webmaster

Gerrit van den Berg
0317-316359
webmaster@mariavanrenkum.nl

Contactpersoon bedevaarten

L. Lotgerink 
Tel: 06 – 53160195
lotgerink@planet.nl

Ledenadministratie

Secretariaat Titus Brandsma
secretariaat@pztb.nl

Gebedskring

E.M.A Hegeman
ahegeman@hetnet.nl

Parochieblad TitusBreed

H. Gelderman
hans@gelderman.nu