Locatieraad

De locatieraad is binnen de parochie verantwoordelijk voor de bestuurlijke zaken binnen de geloofsgemeenschap.

Voorzitter

Mike Steins
Tel. 0317-312329
mike.steins@hetnet.nl

Secretaris

Louis Slangen
Tel. 0317-317474
louis.slangen@xs4all.nl

Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

Vacant                        

Kerkbijdrage

Rabobank:  NL40 RABO 0113 9881 09
t.n.v. R.K.parochie Z Titus Brandsma  te Renkum

Pastoraat

Tosca van den Broeke 
Tel. 0317-769127
broeketgm@gmail.com

home O.L.V kerk Maria van Renkum