Nieuws Bedevaarten

Hier vindt u het laatste nieuws over onze Bedevaarten in Bedevaartsoord Renkum

Bedevaartjaar 2024 Maria van Renkum

De kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) 
Het beeld van Maria van Renkum, 6½ eeuw oud, maakt het Gelderse dorp aan de Rijn tot een geliefd pelgrimsoord.
Voor het nieuwe jaar staan vijf bedevaarten op het programma, met telkens een viering in de kerk en vaak ook een rondgang door het Mariapark naast en achter de kerk. Er staan 20 iconen die vertellen over het leven van Jezus en Maria. Bij de rondgang in de vorm van een processie wordt het beeld onder gebed en zang plechtig door het park gedragen.
Elke bedevaart wordt afgesloten met een ontmoeting met koffie, thee, frisdrank en wat lekkers.
Iedere bedevaart staat open voor iedereen, ook als die zich speciaal richt op een bepaalde groe

* Bloesembedevaart, zondag 21 april, 15.00 uur.
Uitgenodigd zijn ouders, schoolgaande kinderen en in het bijzonder de Eerste Communicanten, liefst met bloem of bloesemtak. Na een korte viering in de kerk volgt de processie – het beeld van Maria voorop – door het park. Na afloop worden bloemen en bloesem neergelegd bij Maria in de kerk.

Bedevaart speciaal voor zieken en senioren

* Bedevaart speciaal voor zieken en senioren, dinsdag 28 mei vanaf 10.30 uur.
In 1956 voor het eerst gehouden en daarna bijna elk jaar! Nu voor de 66e keer.
Na de ontvangst (koffie, thee, gebak) begint om 11.00 uur de Eucharistie
U kunt deze dag een persoonlijk gesprek met een priester of pastor voeren.

Een mooi moment is de aanbieding door schoolkinderen van boeketjes aan de bedevaartgangers (foto).
Om 15.00 uur is de afsluiting met een plechtig Lof.

Het programma is afgestemd op de mogelijkheden van mensen die ziek zijn of een andere lichamelijke beperking hebben. Zo zijn er comfortabele stoelen en veel plaatsen voor rolstoelen beschikbaar.
Een uitgebreide lunch wordt geserveerd, er zijn rustmomenten met koffie, thee, frisdrank en versnaperingen.
Zie: Informatie en aanmelding.

* Sacramentsdag, zondag 2 juni, 10.00 uur.
De Eerste Communicanten zijn de eregasten op deze dag. Na de Eucharistie volgt de processie door het Mariapark, ditmaal met het Heilig Sacrament. De kinderen dragen kaarsen en strooien bloemblaadjes.
Op de foto: een bruidje.

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dondrdag 15 augustus, 19.00 uur.
 Eucharistie en de aansluitende Mariaprocessie door het park.
(Foto: de processie op 15 augustus 2022).

* Gelderse bedevaart in de Mariamaand, zondag 20 oktober, 14.00 uur.
Gelovigen uit Gelderland en van elders zijn uitgenodigd voor deze traditionele bedevaart ter ere van Maria van Renkum, Vrouwe van Gelderland. De organisatie is in handen van de Gebedskring OLV van Renkum.
Een bloemenhulde en het rozenkransgebed gaan vooraf aan de Eucharistieviering en een kort Lof.

Samen met kapelaan B. Theunissen gaan jongens voor in het bidden van de rozenkrans (Gelderse bedevaart 2022).

Een groepsontvangst, hier van De Zonnebloem Zevenaar-Oost e.o. Pastoor Thanh Ta geeft uitleg bij iconen van Jezus’ lijden en sterven.

 

Groepsontvangsten
Wilt u met een groep van bijvoorbeeld uw parochie of vereniging komen voor een eigen programma, dat in overleg met u wordt samengesteld? De werkgroep bedevaarten organiseert het graag voor u.
Het kan een programma zijn voor een hele dag of deel van de dag

Koffie, thee, gebak, frisdrank,
lunch: we kunnen het voor u verzorgen.

Informatie en aanmelding
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de werkgroep bedevaarten Renkum:
Anya Banen, af.banen@ziggo.nl , of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com, tel. (06) 52 54 26 55.

Bij hen kunt u een groepsontvangst aanvragen. Ook kunt u het formulier ‘Aanvraag groepsontvangst bij Maria van Renkum’ (hieronder) invullen, of gebruik maken van het digitale formulier:  

Bij Anya en Tosca is tevens aanmelding mogelijk voor de bedevaart voor zieken en senioren (23 mei). Dat is nodig om voorzieningen te kunnen treffen voor bezoekers met lichamelijke beperkingen. U kunt ook het ‘Opgaveformulier zieken- en seniorenbedevaart’ (hieronder)  gebruiken, of de digitale versie:
ziekenbedevaart 2024

Voor de andere bedevaarten is geen aanmelding vereist.

Dagelijks geopend, ’s morgens koffie in de pastorie
Kerk en Mariapark zijn dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur voor gebed, meditatie en het opsteken van een kaars bij Maria van Renkum.
De pastorie is doordeweeks open van 9.30 tot 11.30 uur voor koffie en thee.

Wees welkom! De kerk van Maria van Renkum is in 2020 door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije van Oost-Nederland.