Nieuws Bedevaarten

Hier vindt u het laatste nieuws over onze Bedevaarten in Bedevaartsoord Renkum

Bedevaartjaar 2023 Maria van Renkum in 100-jarige kerk

De kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) viert in 2023 haar eeuwfeest. In dit jubileumjaar vindt voor de 65e maal de jaarlijkse bedevaart speciaal voor zieken en senioren plaats, op dinsdag 23 mei. Kardinaal Wim Eijk viert de Eucharistie.
Het beeld van Maria van Renkum, 6½ eeuw oud, maakt het Gelderse dorp aan de Rijn tot een geliefd pelgrimsoord.
Voor het nieuwe jaar staan vijf bedevaarten op het programma, met telkens een viering in de kerk en vaak ook een rondgang door het Mariapark naast en achter de kerk. Er staan 20 iconen die vertellen over het leven van Jezus en Maria. Bij de rondgang in de vorm van een processie wordt het beeld onder gebed en zang plechtig door het park gedragen.
Elke bedevaart wordt afgesloten met een ontmoeting met koffie, thee, frisdrank en wat lekkers.
Iedere bedevaart staat open voor iedereen, ook als die zich speciaal richt op een bepaalde groe

* Bloesembedevaart, zondag 23 april, 15.00 uur.
Uitgenodigd zijn ouders, schoolgaande kinderen en in het bijzonder de Eerste Communicanten, liefst met bloem of bloesemtak. Na een korte viering in de kerk volgt de processie – het beeld van Maria voorop – door het park. Na afloop worden bloemen en bloesem neergelegd bij Maria in de kerk.

Kardinaal Eijk bij 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren

* Bedevaart speciaal voor zieken en senioren, dinsdag 23 mei vanaf 10.30 uur.
In 1956 voor het eerst gehouden en daarna bijna elk jaar! Nu voor de 65e keer.
Na de ontvangst (koffie, thee, gebak) celebreert kardinaal Wim Eijk om 11.00 uur de Eucharistie, bijgestaan door pastoor Mauricio Meneses, parochievicaris Erik Rozeman en pater Frans Bomers.
U kunt deze dag een persoonlijk gesprek met een priester of pastor Toos Jurrius voeren.

Een mooi moment is de aanbieding door schoolkinderen van boeketjes aan de bedevaartgangers (foto).
Om 15.00 uur is de afsluiting met een plechtig Lof.

Het programma is afgestemd op de mogelijkheden van mensen die ziek zijn of een andere lichamelijke beperking hebben. Zo zijn er comfortabele stoelen en veel plaatsen voor rolstoelen beschikbaar.
Een uitgebreide lunch wordt geserveerd, er zijn rustmomenten met koffie, thee, frisdrank en versnaperingen.
Zie: Informatie en aanmelding.

* Sacramentsdag, zondag 11 juni, 11.00 uur.
De Eerste Communicanten zijn de eregasten op deze dag. Na de Eucharistie volgt de processie door het Mariapark, ditmaal met het Heilig Sacrament. De kinderen dragen kaarsen en strooien bloemblaadjes.
Op de foto: een bruidje.

 

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dinsdag 15 augustus, 19.00 uur.
Bisschop Ted Hoogenboom gaat voor in de Eucharistie en de aansluitende Mariaprocessie door het park.
(Foto: de processie op 15 augustus 2022).

* Gelderse bedevaart in de Mariamaand, zondag 22 oktober, 14.00 uur.
Gelovigen uit Gelderland en van elders zijn uitgenodigd voor deze traditionele bedevaart ter ere van Maria van Renkum, Vrouwe van Gelderland. De organisatie is in handen van de Gebedskring OLV van Renkum.
Een bloemenhulde en het rozenkransgebed gaan vooraf aan de Eucharistieviering en een kort Lof.

Samen met kapelaan B. Theunissen gaan jongens voor in het bidden van de rozenkrans (Gelderse bedevaart 2022).

Een groepsontvangst, hier van De Zonnebloem Zevenaar-Oost e.o. Pastoor Thanh Ta geeft uitleg bij iconen van Jezus’ lijden en sterven.

 

Groepsontvangsten
Wilt u met een groep van bijvoorbeeld uw parochie of vereniging komen voor een eigen programma, dat in overleg met u wordt samengesteld? De werkgroep bedevaarten organiseert het graag voor u.
Het kan een programma zijn voor een hele dag of deel van de dag

Koffie, thee, gebak, frisdrank,
lunch: we kunnen het voor u verzorgen.

Informatie en aanmelding
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de werkgroep bedevaarten Renkum:
Anya Banen, af.banen@ziggo.nl , of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com, tel. (06) 52 54 26 55.

Bij hen kunt u een groepsontvangst aanvragen. Ook kunt u het formulier ‘Aanvraag groepsontvangst bij Maria van Renkum’ (hieronder) invullen, of gebruik maken van het digitale formulier:  https://titusb.nl/mariabedevaarten/aanvraag-groepsontvangst 

Bij Anya en Tosca is tevens aanmelding mogelijk voor de bedevaart voor zieken en senioren (23 mei). Dat is nodig om voorzieningen te kunnen treffen voor bezoekers met lichamelijke beperkingen. U kunt ook het ‘Opgaveformulier zieken- en seniorenbedevaart’ (hieronder)  gebruiken, of de digitale versie:
https://titusb.nl/mariabedevaarten/aanmelden-zieken-en-seniorenbedevaart

Opgaveformulier zieken- en seniorenbedevaart 23 mei 2023
Aanmeldformulier groepsontvangst bij Maria van Renkum

Voor de andere bedevaarten is geen aanmelding vereist.

De oneindige stoet pelgrims naar MariaVoeg je header hier toe

“Maria leeft in de harten van de gelovigen.” Dit is de leidraad van bisschop Hoogenboom bij de viering van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming in de gelijknamige kerk van Renkum. Hij wijst op de verrassend grote deelname aan de bisdombedevaart naar Lourdes en aan de Wereldjongerendagen (WJD) 2023, ook vanuit de parochie Heilige Titus Brandsma. “De vraag of er in de kerken en onder de jongeren in ons aartsbisdom belangstelling bestaat voor Maria is beantwoord met een uitbundig ja: Maria leeft in de harten van de gelovigen.”

De kerk in Renkum is goed gevuld op de mooie zomeravond van 15 augustus. Pastoor Mauricio Meneses, evenals pater Frans Bomers concelebrant van mgr. Ted Hoogenboom, spreekt de hoop uit op ‘een vreugdevolle en vruchtbare viering’. Zo zegt ook de bisschop: “Mogen de Lourdesbedevaart en het gebed tot Maria van anderhalf miljoen jongeren op de WJD vruchten dragen in het leven. Wij zijn in ons leven op voorspraak van Maria op pelgrimsreis. Ook Maria was een pelgrim. Zij stond tijdens haar zware, aardse leven voor de vraag wat er van haar Kind zou worden. Zij heeft op het moeilijkste moment, staande onder haar Zoon aan het Kruis, haar diepe geloof bewaard. Wij gaan op de pelgrimsreis die ons aardse leven is en waarin we ook tegenslagen kunnen ervaren, in Maria’s voetspoor naar de voltooiing, het aankomen in het hemels Vaderhuis waar de Heer zal zeggen: kom maar binnen, want je bent een mens van geloof, hoop en liefde.”

Mariakerk van Renkum
Mgr. Hoogenboom legt de verbinding naar Renkum. “Deze kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming bestaat 100 jaar. Een eeuw lang wordt hier tot Maria van Renkum gebeden. U bent deel van die oneindige stoet pelgrims.” Na afloop van de Eucharistieviering leidt de processie met het beeld van Maria van Renkum door het naast en achter het kerkgebouw gelegen mooie processiepark. De stoet biddende en zingende pelgrims is zó lang, dat het voorste deel van de processie stuit op het achterste deel…

OLV ten Hemelopneming.15-08-2023.bewieroking beeld Maria van Renkum

Bisschop Hoogenboom bewierookt Maria

Nieuwe wijn aan stokoude ranken
“Wij zijn niet van gisteren. De Congregatie van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, in de wandelgangen Fraters van Utrecht genoemd, vierde zondag 13 augustus het 150-jarig bestaan van hun diocesane congregatie. In het fraterhuis in De Bilt wonen nu nog negen broeders die op gevorderde leeftijd zijn, maar de congregatie heeft nu haar hoofdzetel in Indonesië. Het werk (in onderwijs en jeugdzorg) wordt door een honderdtal fraters voortgezet in Indonesië en Kenia.”, zegt de bisschop. In de Eucharistieviering bij het jubileumfeest waarin hij voorging, verwees hij naar een Moezelwijn van hoge kwaliteit, gemaakt van druiven die op 120 jaar oude wijnranken geteeld worden. “Jonge wijn in nieuwe zakken doen – dat is de aloude opdracht van onze Kerk die pelgrimerend over de aarde gaat op voorspraak van de heilige maagd Maria.”

OLV ten Hemelopneming.15-08-2023.Slotgebed voor kerkpoort

Slot van de processie voor de kerkpoort

Zieken- en seniorenbedevaart Renkum 2023

65e Zieken- en senioren bedevaart

Kardinaal Wim Eijk woonde de 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 23 mei in het bedevaartsoord “Maria van Renkum” plaatsvond. De komst van onze aartsbisschop laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse bedevaarten vindt. Tijdens de dienst zong ons Caeciliakoor o.l.v. Hans Gelderman en eerlijk is eerlijk: de zangprestaties evenals het spel van Hetty, de organiste, waren voortreffelijk!

Dagelijks geopend, ’s morgens koffie in de pastorie
Kerk en Mariapark zijn dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur voor gebed, meditatie en het opsteken van een kaars bij Maria van Renkum.
De pastorie is doordeweeks open van 9.30 tot 11.30 uur voor koffie en thee.

Wees welkom! De kerk van Maria van Renkum is in 2020 door het publiek uitgeroepen tot de meest gastvrije van Oost-Nederland.